Analiza SWOT na Samorząd Terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza SWOT na Samorząd Terytorialny - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka w formie referatu na temat: Analiza społeczno-gospodarcza gminy Poznań i wizja potencjalnych dróg rozwoju gminy, zawiera takie informacje, jak: budżet miasta na rok 2010, sytuacja społeczno-gospodarcza, analiza SWOT oraz proponowane kierunki rozwoju miasta.

Ponadto notatka zawiera tabele oraz spis treści.

Analiza społeczno-gospodarcza gminy Poznań i wizja potencjalnych dróg rozwoju gminy.
Spis treści:
Budżet miasta na rok 2010
Sytuacja społeczno-gospodarcza
Analiza SWOT Proponowane kierunki rozwoju miasta
Budżet miasta na rok 2010:
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych prezydent Poznania przedstawił Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2010 rok. Projekt odzwierciedla, w jaki sposób zmiana systemu podatkowego, pozostawiająca więcej środków w budżetach mieszkańców, oraz dynamika wskaźnika PKB (planowana w przyszłym roku tylko na poziomie 1,2%) wpływa na finanse Miasta.
BUDŻET NA ROK 2010 (projekt budżetu)
I. DOCHODY 2 368 173 823,00 zł
II. WYDATKI 3 208 501 769,00 zł
(DOCHODY - WYDATKI = DEFICYT)
DEFICYT - 840 327 946,00 zł
III. PRZYCHODY 1 066 620 822,00 zł
OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY) 3 434 794 645,00 zł
IV. ROZCHODY 226 292 876,00 zł
OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY) 3 434 794 645,00 zł
Sytuacja Społeczno - Gospodarcza
Liczba ludności
Jednym z głównych problemów rzutujących na perspektywy rozwoju Poznania jest ciągły spadek liczby ludności powodowany ujemnym saldem migracji. W połowie 2008 r. w Poznaniu mieszkało 559,5 tys. osób, czyli o 4,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Wskaźnik przyrostu naturalnego przeliczony na 1.000 mieszkańców był dodatni i wyniósł +0,5‰. Saldo migracji osiągnęło wartość -5,9‰
Bezrobocie
W 2008 r. nadal spadało rejestrowane w Poznaniu bezrobocie. O ile na koniec grudnia 2007 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 9,3 tys. osób, o tyle na koniec 2008 r. już tylko 5,6 tys. osób. Stopa bezrobocia zmniejszyła się z 2,9% w grudniu 2007 r. do 1,7% w grudniu 2008 r. Ta najniższa od ponad 10 lat wartość pozwoliła zająć Poznaniowi 1. pozycję pod względem bezrobocia wśród powiatów w kraju.
Stan poznańskiej gospodarki
W 2008 r. kondycja poznańskich przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych i transportowych nadal była dobra, mimo iż zanotowano pewne symptomy spowolnienia tempa wzrostu gospodarki. Wartość produkcji budowlano-montażowej budownictwa wzrosła o 11,1%, a produkcji przemysłowej o 7,3%. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstw transportowych zwiększyły się o 4,6%. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,8%, a obroty hurtowe - o 3,1%. O spowolnieniu tempa wzrostu gospodarki świadczą wskaźniki podstawowych relacji ekonomicznych. Wynik finansowy brutto w poznańskich przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekraczała 49 osób, był o 4,8% mniejszy niż w 2007 r. Gorzej niż przed rokiem kształtowały się także wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz poziom kosztów.
Edukacja
Działalność oświatową i wychowawczą w roku szkolnym 2008/2009 prowadzi 195 przedszkoli i 78 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 87 szkół podstawowych, 70 gimnazjów, 90 liceów ogólnokształcących, 62 szkoły zawodowe, 77 szkół policealnych, 16 szkół podstawowych specjalnych i 15 gimnazjów specjalnych. Wychowaniem przedszkolnym objęto 17,9 tys. dzieci. Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 41 tys. uczniów, a do ponagimnazjalnych - 33,8 tys., w tym dla młodzieży - ponad 26 tys. uczniów. W szkołach policealnych i pomaturalnych kształci się 10,9 tys. uczniów.

(…)

…, a co
za tym idzie brak stabilności rynku pracy
• wzrost konkurencyjności równorzędnych
ośrodków miejskich, ośrodków niższego
rzędu, także poza granicami kraju, w
ubieganiu się o kapitał inwestycyjny
• wzrost konkurencyjności ośrodków niższego
rzędu: Konin, Kalisz, Leszno etc. w związku z
decentralizacją usług wyższego rzędu (np.
szkolnictwo wyższe)
• projekt wdrożenia podatku katastralnego od
roku 2007…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz