Inwestycje zagraniczne i specjalne strefy ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje zagraniczne i specjalne strefy ekonomiczne - strona 1 Inwestycje zagraniczne i specjalne strefy ekonomiczne - strona 2 Inwestycje zagraniczne i specjalne strefy ekonomiczne - strona 3

Fragment notatki:

Inwestycje zagraniczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne w Województwie Wielkopolskim
1. Inwestycje zagraniczne w województwie Wielkopolskim 1.1. Dane ogólne. Wielkopolskie Tab. 1. Ogólna charakterystyka gospodarki województwa wielkopolskiego Źródło : Raport PAIiIZ 2011 Wielkopolskie. Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją kapitału zagranicznego zaangażowanego w Polsce oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca. Głównymi atutami województwa są: Równomierny rozwój gospodarczy przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz
wysokim poziomie technologicznym,
Wysoki potencjał kapitału ludzkiego, który jest kształtowany dzięki obecności w
województwie najlepszych uczelni wyższych w Polsce (wg kategorii 1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)takich jak: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy,
Dobre połączenia komunikacyjne m.in. w postaci autostrady A2, która łączy Europę Zachodnią z Rosją i krajami wschodnimi oraz dobre połączenia lotnicze (lotnisko krajowe i międzynarodowe) oraz wodne (odrzańska trasa wodna),
Poznań, jako jedno z najstarszych i największych miast Polski jest historyczną stolicą regionu wielkopolskiego, stanowi ważny ośrodek przemysłu, handlu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki oraz należy również do wiodących w Polsce miast pod względem ekonomicznym,
Województwo osiągnęło wysokie oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej prawie we wszystkich sekcjach gospodarczych: przemyśle, handlu, turystyce, pośrednictwie finansowym, usługach dla biznesu oraz edukacji,
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna została wysoko oceniona w przypadku gospodarki narodowej, przemysłu oraz handlu.
1.2. Inwestycje zagraniczne w Wielkopolsce Czynniki stymulujące napływ inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego: Województwo wielkopolskie zaliczane jest przez ekspertów do grupy 3 regionów o najwyższej atrakcyjności inwestowania w kraju. Przesądziły o tym takie czynniki, jak: Pozytywne nastawienie władz lokalnych
dostępność komunikacyjna, 
dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry,
rozbudowane otoczenie biznesu,
zaplecze naukowo-badawcze pozytywnie nastawione do transferu technologii do firm,
chłonność rynku, 


(…)

… dla inwestorów (Partnerzy)
Pomoc publiczna w ramach ŁSSE:
Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE można skorzystać z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dla województw wielkopolskiego i mazowieckiego, gdzie ŁSSE też funkcjonuje poziom pomocy publicznej wynosi 40…
… dolarów.
Tab.2. Szacunki bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu terytorialnym w latach 2007-2010
Miejsce Wielkopolski
WIELKOPOLSKIE
2007
2008
2009
2010
4.
Wielkość BIZ w mln euro
1 193
952
773
733
4.
Udział % w napływie BIZ do Polski
6,9%
9,4%
7,8%
10,0%
5.
Napływ BIZ per capita
318
352
280
227
Źródło : www.mrr.gov.p
Województwo Wielkopolskie zajmuje 4 miejsce w wielkości ogólnopolskiego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2007 - 2010, uzyskując średniorocznie ich wielkość 912 mln euro. Procentowy udział w latach 2007-2010 to 8,2 %. Jeśli chodzi o napływ BIZ per capita miejsce to jest również wysokie 5 na 16 województw. Tab. 3 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województw - średniorocznie w okresie 2007-2010
Źródło : http://www.mrr.gov.pl
1.3. Wybrani inwestorzy…
… pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy działają w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej korzystają z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Inwestując w WSSE można otrzymać pomoc publiczną w wysokości do 40% (w województwie dolnośląskim i wielkopolskim) albo do 50 % (w województwach opolskim i lubuskim…
… Sp. z o.o. Modra Modelarstwo Odlewnicze Hieronim Ratajczak Polish Assembly Centre Sp. z o.o. BASF Polska Sp.z o.o. BASF Poliuretany Polska Sp.z o.o.
Recykl Organizacja Odzysku S.A. TFP Grafika Sp. z o.o.
Na obszarze podstrefy Śrem o powierzchni 30,6471 ha swoją działalność prowadzi niemiecki inwestor firma Rehau Sp. z o.o.
Podstrefa Kościan
Podstrefa Kościan obejmuje powierzchnię 21,8 ha. Obecnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz