Poliuretany

note /search

Poliuretany (PUR lub PU)

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Poliuretany (PUR lub PU) to polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji...

Podział polimerów

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

fenylenu) Poliimidy Polieterosulfony Tworzywa epoksydowe Poliamidy otrzymywane z laktamów Poliuretany ...

Biopolimery- pytania

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy chemii polimerów i biopolimerów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

immunologiczny, nie wywołuje hemolizy. 13) Z jakich związków otrzymywane są poliuretany Z wielofunkcyjnych...

CHARAKTERYSTYKA TWORZYW SZTUCZNYCH

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1435

natomiast zmiana wzajemnego układu atomów w cząsteczkach. Przykładem może być otrzymywanie poliuretanów. W reakcji...

Pianka poliuretanowa - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

. Jednak, gdy będą to płyty wycięte z dużego bloku poliuretanu, to współczynnik przewodzenia ciepła nie będzie lepszy niż λ...