Iniekcja jako metoda izolacji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Iniekcja jako metoda izolacji  - wykład - strona 1 Iniekcja jako metoda izolacji  - wykład - strona 2 Iniekcja jako metoda izolacji  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Iniekcja jako geotechniczna metoda izolacji podziemnych składowisk odpadów
7. Wprowadzenie
Z doświadczeń zagranicznych i krajowych wynika, że przystosowanie wyrobisk górniczych likwidowanych kopalń węgla kamiennego do magazynowania gazów i paliw płynnych jest szczególnie uciążliwe i bardzo kosztowne. Stwierdzenie to dotyczy przede wszystkim kopalń krajowych, które w większości przypadków są połączone z kopalniami sąsiednimi.
Wyrobiska likwidowanych kopalń, które mogą być brane pod uwagę jako przy-szłe magazyny gazów lub paliw płynnych, to szyby, chodniki udostępniające oraz ko-mory drążone w skałach zwięzłych. Warunkami takiego wykorzystania wyrobisk jest ich duża szczelność, wytrzymałość skał oraz gwarancja wieloletniego zachowania niezbędnych gabarytów. Skały karbońskie jednak nie często spełniają takie warunki.
W prawidłowo zlokalizowanym podziemnym zbiorniku podstawową barierę izo­lacyjną stanowi górotwór, zwłaszcza gdy wyrobiska są wykonane w nienaruszonym górotworze, sposobem mechanicznym, bez użycia materiału wybuchowego.
Do podstawowych prac wzmacniająco-uszczelniających i izolacyjnych wymaga­nych niekiedy przy przystosowywaniu wyrobisk do magazynowania paliw i gazów należą:
wykonywanie warstwy wzmacniająco-uszczelniającej z betonu natryskowego o wysokich parametrach technicznych,
iniekcja wzmacniająco-uszczelniająca górotwór wokół wyrobisk,
budowa tam i korków odcinających,
likwidacja i uszczelnianie zbędnych szybów,
wykonywanie powierzchniowych powłok ochronnych zabezpieczających przed korozyjnym działaniem magazynowanego medium,
odpowiednie uszczelnianie obudowy szybów.
W tym referacie zostanie przeanalizowany sposób uszczelniania górotworu poprzez iniekcję wzmacniająco - uszczelniającą.
8. Rodzaje iniekcji:
Stosowane są następujące rodzaje iniekcji:
iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa. W praktyce iniekcje ciśnieniowe są kombinacją obu opisanych metod. Iniekcje rozpoczyna się stosując niskie ciśnienie a następnie kontynuuje się ją przy stałym wzroście ciśnienia. Pozwala to na osiągnięcie najlepszych efektów. Prace mogą być wykonywane przez osoby dobrze wyszkolone, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Do prac iniekcyjnych należy stosować specjalistyczny sprzęt.
8.1. Iniekcja ciśnieniowa (nisko i wysoko - ciśnieniowa):
Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej przez układ nawierconych otworów. Podczas iniekcji uszczelnianie są nie tylko przecieki widoczne gołym okiem, ale również następuje wypełnienie drobnych rys i porów. Iniekcje uszczelniające umożliwiają usunięcie występujących nieszczelności w rysach, przerwach roboczych, gniazdach żwirowych (tzw. rakach), dylatacjach, przejściach rurowych itp. Bardzo istotne znaczenie ma dobór właściwego materiału iniekcyjnego. Uzależnione jest to od stanu górotworu jak i rodzaju surowca. Materiały możemy podzielić na produkty mineralne i tworzywa sztuczne:

(…)

… wytwarzają napędzane sprężonym powie­trzem pompy tłokowe typu „Monark". Agregat pompowy „Monark" typu 700 jest wykonany ze stali nierdzewnej i składa się z dwóch napędzanych sprężonym powietrzem silników oraz pomp tłokowych z regulatorem ciśnienia podawania komponentów. Całość jest zamontowana na przenoszonym stelażu.
11. Podsumowanie:
Techniki iniekcyjne mają na celu uszczelnienie górotworu, co z kolei…
… górotworu jak i rodzaju surowca. Materiały możemy podzielić na produkty mineralne i tworzywa sztuczne:
» Materiały mineralne:
zaczyny cementowe suspensje cementowe krzemiany » Tworzywa sztuczne:
żywice epoksydowe akrylaty poliuretany POLIURETANY
Ten rodzaj materiałów jest szczególnie korzystny przy wykonywaniu iniekcji zabezpieczających przed migracją wody i wilgoci. Poliuretany wykazują znakomitą…
…-Injekt 2300NV - żywica poliuretanowa, niskolepka, możliwość wykonywanie iniekcji w rysy o rozwartości >0,1 mm, możliwość iniekowania rys suchych i wilgotnych w konstrukcjach żelbetowych, betonowych i murowych
MATERIAŁY NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH MC-DUR 1264 - żywica epoksydowa, niskolepka, możliwość wykonywanie iniekcji w rysy o rozwartości >0,2 mm, możliwość iniekowania rys suchych w konstrukcjach żelbetowych i betonowych
MC-DUR 1264 KF - żywica epoksydowa, niskolepka, możliwość wykonywanie iniekcji w rysy o rozwartości >0,1 mm, możliwość iniekowania rys suchych w konstrukcjach żelbetowych i betonowych
Do iniekcji bezciśnieniowej powinny być stosowane materiały o możliwie niskiej lepkości. Parametr ten pomaga w osiągnięciu lepszej penetracji materiału w rysie.
9. Inne zastosowanie technik iniekcyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz