Podziemne magazyny i składowiska

note /search

Charakterystyka odpadów z górnictwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Charakterystyka odpadów z górnictwa rud Zn-Pb powstających w trakcie eksploatacji złoża oraz procesów przeróbczych Charakterystyka odpadów z górnictwa węgla kamiennego powstających w trakcie eksploatacji złoża oraz procesó...

Odpady z eksploatacji i przeróbki rud miedzi - charakterystyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Charakterystyka odpadów z górnictwa rud miedzi powstających w trakcie eksploatacji złoża oraz procesów przeróbczych Wykonały: Rudy miedzi stanowią okruszcowane łupki miedzionośne, którym towarzyszą piaskowce, wapienie i dolomity....

Charakterystyka odpadów z eksploatacji i przeróbki soli

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Specjalność: Geoinżynieria Charakterystyka odpadów z górnictwa złóż soli powstających w trakcie eksploatacji złoża oraz procesów przeróbczych Wykonały: Wyróżniamy następujące skały solne: Sól kamienna - halit z warstwowymi lub w...

Gospodarka odpadam przemysłowymi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Gospodarka odpadami przemysłowymi w zakładach górniczych - jako forma gospodarczego wykorzystania w/w odpadów w ramach ich odzysku w podziemnych technologiach górniczych. - górnictwo węgla kamiennego. 1.Podstawowe pojęcia i definicje Poję...

Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2352

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii TEMAT: Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie węgla kamiennego - lokowanie odpadów - jako składowanie odpadów w wyrobiskach górniczych, w...

Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych na przykładzie kopalń złóż miedzi Przyczyny likwidacji kopalń i najczęściej stosowane sposoby Podstawową przyczyną likwidacji kopalni jest nieopłacalność wydobycia k...

Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie - Ołów

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW, . WYDZIAŁGEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie rud cynku i ołowiu - lokowanie odpadów - jako składowanie odpadów w wyrobiskach górniczych. War...

Iniekcja jako metoda izolacji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631

Iniekcja jako geotechniczna metoda izolacji podziemnych składowisk odpadów 7. Wprowadzenie Z doświadczeń zagranicznych i krajowych wynika, że przystosowanie wyrobisk górniczych likwidowanych kopalń węgla kamiennego do magazynowania gazów i paliw...