Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie - Ołów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie  - Ołów - strona 1 Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie  - Ołów - strona 2 Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie  - Ołów - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW, .
WYDZIAŁGEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA
I GEOLOGII
Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie rud cynku i ołowiu - lokowanie odpadów - jako składowanie odpadów w wyrobiskach górniczych. Warunki geologiczne i technologiczne wymagane przy składowaniu odpadów szkodliwych dla środowiska (w tym niebezpiecznych). Wykonała: WSTĘP
Obszar występowania złóż rud cynku i ołowiu w północnym i północno-wschodnim obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zwany jest obszarem śląsko-krakowskim. Lokalizują się w nim złoża rud cynku i ołowiu o znaczeniu przemysłowym. Znaczenie przemysłowe mają głównie rudy związane z tzw. dolomitami kruszconośnymi środkowego triasu (wapienia muszlowego). Rudy te występują w postaci pseudo-pokładów, poziomych soczew lub wypełnień gniazdowych.
W obszarze śląsko-krakowskim wyróżnia się rejony: bytomski, chrzanowski, olkuski i zawierciański. Obecnie wydobycie rud prowadzi się ze złoża Balin -Trzebionka w rej. chrzanowskim oraz ze złóż Olkusz i Pomorzany w rej. olkuskim. Bytomski rejon złóż rud Zn-Pb ma tylko znaczenie historyczne. Wydobycie prowadzono tu od wieków średnich i w złożach pozostały jedynie zasoby rud pozabilansowych. Złoża czwartego rejonu - zawierciańskiego nie są zagospodarowane i nie były dotychczas eksploatowane.
W cechsztyńskich złożach miedzi monokliny przedsudeckiej występują koncentracje cynku i ołowiu towarzyszące rudom miedzi. Mają one niewielkie znaczenie praktyczne, choć część ołowiu jest pozyskiwana z koncentratów miedzi w trakcie ich przetwarzania hutniczego.
W celach nieprzemysłowych odpady wykorzystywane są do rekultywacji terenów poprzemysłowych, do niwelacji terenu. W procesie unieszkodliwiania odpadów istotną rolę odgrywają podziemne składowiska, które, w porównaniu ze składowiskami naziemnymi, posiadają szereg zalet. W ich przypadku istotne jest zmniejszenie stopnia zagrożenia dla wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Znaczna cześć terenu na powierzchni Ziemi zostaje zaoszczędzona dla innych celów gospodarczych lub przyrodniczych. Praktycznie nielimitowana pojemność podziemnych wyrobisk wolna jest od ograniczeń urbanistyczno- przyrodniczych. Zapewniony jest wysoki stopień bezpieczeństwa i pełna kontrola składowania odpadów oraz zabezpieczenie przed oddziaływaniem zjawisk atmosferycznych, związanych ze zmianami pogodowymi oraz promieniowaniem słonecznym. Stałe warunki temperaturowe i wilgotnościowe, panujące w zamkniętych wyrobiskach kopalnianych lub górotworze, pozwalają na przechowywanie odpadów w niezmienionym stanie przez bardzo długi okres. Podziemne składowanie odpadów, szczególne masowych, ma także pozytywne znaczenie dla samego górnictwa. Wypełnianie wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami przyczynia się do zmniejszenia odkształceń i przemieszczeń górotworu i ograniczenia szkód górniczych.


(…)

…: I-Strzemieszyce-Kawa, II-Bolesław, III-Olkusz Stary, 8 - eksploatacja zakończona, 9 - czynna kopalnia. SKŁADOWANIE ODPADÓW W GÓROTWORZE W ŚWIETLE KRAJOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
KRAJOWE REGULACJE PRAWNE
Dla celów składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, podstawowe znaczenie mają trzy akty prawne:
1) ustawa Prawo ochrony środowiska,
2) ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
3…
…,
d)  masowymi ruchami ziemi;
  3)   na obszarach występowania:
a)  zjawisk krasowych lub sufozyjnych,
b)  intensywnej erozji wgłębnej lub denudacji, których tempo wskazuje, że granica przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami podziemnego składowania odpadów odsłoni się na powierzchni ziemi przed upływem 10.000 lat;
  4)   na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;
  5…
… rudy cynkowo - ołowiowej w Wydziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz - Pomorzany”, przesyłane są hydrotransportem w rejon stawów osadowych.
Odmienna formą składowania odpadów po przeróbce Zn-Pb są hałdy górnicze.
Rys. 6. Składowiska po przeróbce rud Zn-Pb, Olkusz Stary.
HAŁDY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADÓW CYNKOWYCH „SILESIA”
Działalność Zakładów Metalurgicznych "Silesia" spowodowała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz