Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie rud miedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie rud miedzi - strona 1 Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie rud miedzi - strona 2 Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie rud miedzi - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii,
Górnictwa i Geologii
Specjalnośc: Geoinżynieria
PODZIEMNE MAGAZYNY I SKŁADOWISKA
Temat: Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie rud miedzi oraz w zakładach górniczych w polskim górnictwie złóż soli- lokowanie odpadów jako składowanie odpadów w wyrobiskach górniczych, warunki geologiczne i technologiczne wymagane przy składowaniu odpadów szkodliwych dla środowiska (w tym niebezpiecznych). Wykonanie: Prowadzący:
We wszystkich dziedzinach gospodarki następuje postęp techniczny oraz technologiczny. Jednakże ani dotychczas, ani w najbliższej przyszłości nie uda się gospodarce dojść do stanu idealnego, kiedy produkcja będzie bezodpadowa, nie zagrażająca środowisku naturalnemu. Ograniczona jest także ( zarówno ze względów technicznych jak i ekonomicznych), przeróbka odpadów, mająca na celu ich pełną utylizację. Unieszkodliwienie odpadów jest zatem ważnym elementem zachowania równowagi w ekosystemie.
Głównymi wytwórcami odpadów jest przemysł. Odpady z różnych gałęzi przemysłu (w tym górnictwo, hutnictwo, energetyka ) ze względu na swoją masowość i aktywność chemiczną są szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Odpady przemysłowe najczęściej gromadzone są na składowiskach powierzchniowych, powodując degradację środowiska poprzez zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby. Alternatywą dla powierzchniowego składowania odpadów powierzchniowych jest ich lokowanie w podziemnych wyrobiskach górniczych. Powstające w czasie eksploatacji złóż kopalin użytecznych pustki i zroby poeksploatacyjne o znacznych pojemnościach mogą być miejscem lokowania odpadów. ODPAD - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Substancje lub przedmioty te określone są w Ustawie z dn. 27.04.2001r. o Odpadach w załączniku nr 1. Załącznik określa 16 kategorii odpadów.
ODPADY NIEBEZPIECZNE są to odpady należące do kategorii lub rodzajów określonych na liście A załącznika nr 2 do Ustawy o Odpadach oraz posiadają co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy i zawierają którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 Ustawy.

(…)

… GOSPODARKĘ ODPADAMI REGULUJĄ TRZY AKTY PRAWNE:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 16 czerwca 2005 r.w sprawie podziemnych składowisk odpadów(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2005 r.)
Na podstawie art. 82b ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.
UE Nr I.102/15 z dnia 11.04.2006roku.
DYREKTYWA WESZŁA W ŻYCIE DNIA 1 MAJA 2006 ROKU
Najważniejsze…
…, w tym:
a)  zwiększoną aktywnością sejsmiczną naturalną lub wzbudzoną działalnością człowieka,
b)  zwiększoną aktywnością tektoniczną oraz na przebiegu strefy uskokowej,
c)  powodziami o większym prawdopodobieństwie ich pojawienia się niż wody 500-letniej,
d)  masowymi ruchami ziemi;
  3)   na obszarach występowania:
a)  zjawisk krasowych lub sufozyjnych,
b)  intensywnej erozji wgłębnej lub denudacji, których tempo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz