Składowanie odpadów radioaktywnych w podziemnych wyrobiskach górniczych na świecie i w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składowanie odpadów radioaktywnych w podziemnych wyrobiskach górniczych na świecie i w Polsce - omówienie - strona 1 Składowanie odpadów radioaktywnych w podziemnych wyrobiskach górniczych na świecie i w Polsce - omówienie - strona 2 Składowanie odpadów radioaktywnych w podziemnych wyrobiskach górniczych na świecie i w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII GÓRNICTWA I GEOLOGII
PODZIEMNE MAGAZYNY I SKŁADOWISKA
Definicja odpadów promieniotwórczych.
Odpady promieniotwórcze (radioaktywne) są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia, substancje organiczne i nieorganiczne, nienadające się do dalszego wykorzystania, a zanieczyszczone objętościowo lub powierzchniowo substancjami promieniotwórczymi w stopniu przekraczającym dopuszczalne- według odpowiednich przepisów - ilości. Koncentracja substancji radioaktywnych w odpadach promieniotwórczych jest zwykle wyższa niż koncentracja tych substancji w zwykłych odpadach.
Podział odpadów promieniotwórczych:
niskoaktywne
średnioaktywne
wysokoaktywne
Podział ze względu na okres połowicznego rozpadu zawartych w nich izotopów:
krótkożyciowe
długożyciowe
Źródła odpadów promieniotwórczych.
Można wyróżnić pięć głównych źródeł pochodzenia odpadów promieniotwórczych (nie licząc zastosowań militarnych energii jądrowej):
kopalnie rud uranu oraz zakłady przerobu tych rud,
produkcja paliwa reaktorowego oraz przerób paliwa wypalonego,
eksploatacja reaktorów energetycznych i badawczych,
likwidacja reaktorów jądrowych,
stosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych.
W Polsce odpady promieniotwórcze powstają w wyniku stosowania izotopów w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych oraz podczas ich wytwarzania. Odrębną grupę odpadów stanowi zużyte paliwo jądrowe z reaktorów badawczych (EWA , MARIA). Jest ono nadal silnie promieniotwórcze, a więc wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Ilość odpadów promieniotwórczych jest bardzo mała w porównaniu do ilości odpadów produkowanych przez przemysł chemiczny, czy też powstających w efekcie spalania węgla w elektrowniach lub elektrociepłowniach.
Właściwe gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi może skutecznie zabezpieczyć człowieka i środowisko - obecnie, a także i w przyszłości przed szkodliwym wpływem emitowanego przez nie promieniowania jonizującego. Dlatego też podczas unieszkodliwiania i składowania odpadów obowiązują określone zasady:
minimalizowanie ilości powstających odpadów,
odpowiednie segregowanie (oddzielnie ciekłe, oddzielnie nadającesię do
rozdrobnienia, prasowania, spalania itd.),


(…)

…), posiadać musi cechy nieprzepuszczalności, korzystne własności reologiczne, dobre własności sorpcyjne i przewodnictwo cieplne.
Kopalnia soli, która ma być przeznaczona na składowiska odpadów niebezpiecznych, powinna być zlokalizowana w złożu spełniającym warunek trwałej izolacji wyrobisk kopalnianych od wód podziemnych.
Złoże soli musi się charakteryzować jednorodnością oraz brakiem ciągłych przewarstwień…
… jest niemożliwe z powodu wzajemnego, negatywnego oddziaływania procesów wydobycia soli i składowania odpadów ( wentylacja, roboty strzałowe, zagrożenie wodne).
Pole składowania odpadów należy oddzielić od pola eksploatacji tamami, zaś wyrobiska poeksploatacyjne muszą wykazywać cechy stateczności i być dostępne dla oceny ich jakości. Kopalnia, w której zlokalizowane będą odpady, musi być sucha, zaś po zaprzestaniu składowania konieczna jest gwarancja stałej kontroli i nadzoru nad składowiskiem.
Rys. 1. Model geologicznego składowiska odpadów promieniotwórczych promieniotwórczych wysadzie soli kamiennej
Rys. 2. Schemat składowania pojemników
z zużytym paliwem jądrowym (górne rysunki)
i z zeszklonymi odpadami o dużej aktywności
(dolne rysunki) pojemników wysadzie solnym. Składowanie odpadów radioaktywnych…
…), posiadać musi cechy nieprzepuszczalności, korzystne własności reologiczne, dobre własności sorpcyjne i przewodnictwo cieplne.
Kopalnia soli, która ma być przeznaczona na składowiska odpadów niebezpiecznych, powinna być zlokalizowana w złożu spełniającym warunek trwałej izolacji wyrobisk kopalnianych od wód podziemnych.
Złoże soli musi się charakteryzować jednorodnością oraz brakiem ciągłych przewarstwień…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz