Składowiska odpadów przemysłowych i odpady przymysłowe stałe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składowiska odpadów przemysłowych i odpady przymysłowe stałe. - strona 1 Składowiska odpadów przemysłowych i odpady przymysłowe stałe. - strona 2 Składowiska odpadów przemysłowych i odpady przymysłowe stałe. - strona 3

Fragment notatki:

SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W Polsce co roku powstaje 1,7mld ton odpadów z czego 320mln stanowią odpady niebezpieczne. Najwięcej odpadów przemysłowych produkowanych jest w województwach: śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim. ODPADY PRZEMYSŁOWE STAŁE 1. ODPADY WYDOBYWCZE Są to odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż (Ustawa o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca 2008r.). Unieszkodliwianie: wypełnienie wyrobisk, składowanie budownictwo drogowe i transport klejowy, nasypy kolejowe; przygotowanie terenu pod budowę parkingów, centrów handlowych, zakładów przemysłowych; surowiec do masy ceramicznej, produkcji cementu, materiałów do robót drogowych. 2. ODPADY PRZERÓBCZE Są to odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które pozostają po przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych, fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicznych, a także z połączenia tych procesów (Ustawa o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca 2008r.). odpady poflotacyjne rud miedzi - gromadzone na składowiskach (30%), a 70% do rozbudowy zbiornika na te odpady; odpady poflotacyjne - gromadzone na składowiskach, do niwelacji terenów i budowy nasypów, do rekultywacji wyrobisk; odpady w górnictwa siarki - gromadzone na składowiskach, do rekultywacji gruntów pogórniczych (10%). * Żelazny Most - największy zbiornik odpadów poflotacyjnych. 3. ODPADY ENERGETYCZNE : popioły lotne i żużel Surowce wtórne - do produkcji ceramiki budowlanej (w tym o podwyższonej odporności termicznej), betonów, cementu, do podsadzania wyrobisk górniczych, likwidowania otworów wiertniczych, w rolnictwie, do oczyszczania ścieków. Mikrosfery; składniki popiołów lotnych: - glinokrzemiany o budowie kulistej (puste w środku), - ognioodporne izolatory o szerokim zakresie temperatur (do 1000ºC), - mała gęstość - ok. 0,5 - 0,6 g/m3, - materiał o właściwościach podobnych do azbestu, - nieszkodliwe dla organizmów żywych, - ważne znaczenie w ochronie środowiska (ze względu na swoje właściwości); Wykorzystanie mikrosfer: produkcja tworzyw sztucznych, wypełniaczy (gumy, lakiery), tworzyw stałych do wytłumiania dźwięku, materiałów do taśm izolacyjnych, ognioodpornej odzieży ochronnej, materiałów termoizolacyjnych w przemyśle wiertniczym. Odpady przemysłowe - Mineralne surowce odpadowe - Odpady niebezpieczne - Odpady w górnictwa węgla kamiennego - Odpady w górnictwa rud metali nieżelaznych i surowców chemicznych

(…)

… zagrożenie wiąże się z tym czy odpady pozostanę na zawsze odizolowane od źródeł wody pitnej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz