Odpady z eksploatacji i przeróbki rud miedzi - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady z eksploatacji i przeróbki rud miedzi - charakterystyka - strona 1 Odpady z eksploatacji i przeróbki rud miedzi - charakterystyka - strona 2 Odpady z eksploatacji i przeróbki rud miedzi - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Charakterystyka odpadów z górnictwa rud miedzi powstających w trakcie eksploatacji złoża oraz procesów przeróbczych
Wykonały:
Rudy miedzi stanowią okruszcowane łupki miedzionośne, którym towarzyszą piaskowce, wapienie i dolomity. Ilość odpadów z robót górniczych jest niewielka. Dawniej były one głównie składowane, a obecnie są wykorzystywane w drogownictwie lub jako wypełnienie wyrobisk podziemnych. Proces produkcji miedzi polega na wydzieleniu „czystego” metalu z urobku rudy. Wydzielanie to obejmuje proces mechanicznego wzbogacania i procesy hutnicze. Największy strumień odpadów powstaje w procesie flotacji. Na drugim miejscu są żużle hutnicze, a dalej pyły i szlamy z oczyszczalni gazów i ścieków. Odpady flotacyjne
Podstawową masę odpadów stanowią odpady poflotacyjne (około 93% przerabianej rudy) - obecnie około 22 mln Mg rocznie. Odpady te charakteryzują się zmienną średnicą ziarn oraz wysoką zawartością tlenku wapnia (15 - 30%) i metali ciężkich (miedź, cynk, cyna, ołów). Odpady poflotacyjne są zbierane w największym tego typu zbiorniku w Europie w miejscowości Żelazny Most.
W wyniku wydobycia i przeróbki na składowiskach zgromadzono ogółem 365 mln Mg odpadów, z czego gospodarczo wykorzystywanych jest rocznie około 5,5 mln Mg, to jest około 23% rocznej produkcji odpadów. RYS. 1 Zakład Wzbogacania Rud - zagęszczacz koncentratu
Gospodarka wodno-ściekowa 
Zakłady Górnicze „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” i „Rudna” odprowadzają łącznie 70 - 75 tysięcy m3/d wód dołowych. Wszystkie wody dołowe i ścieki z placów szybowych wykorzystywane są w procesie flotacji, co zapewnia pełną hermetyzację ścieków w obrębie kopalń. Głównym węzłem systemu jest składowisko „Żelazny Most”, służące jednocześnie do deponowania odpadów flotacyjnych i retencjonowania wystarczającej dla wszystkich zakładów przeróbczych ilości wody przemysłowej. System pompowni umożliwia prawidłową dystrybucję wody. Nadmiar wody kopalniano-technologicznej w obiegu jest odprowadzany od roku 1978 do Odry, metodą hydrotechniczną (okresowo).
 

(…)

… „Głogów I" w nowoczesnych i wydajnych piecach wahadłowo-obrotowych.
Oddanie do użytku w HM „Głogów I” (listopad 1997 r.) instalacji odsiarczania spalin, opartej na technologii półsuchej, spowodowało powstawanie około 60-70 tys. ton rocznie tzw. odpadu z odsiarczania. Początkowo w całości składowano go na składowisku odpadów przemysłowych w Biechowie, ale obecnie około 55% bieżącej produkcji jest wykorzystywana jako zasadowy topnik w procesach metalurgicznych pieca szybowego i zawiesinowego. Prowadzone są badania celem wykorzystania tego materiału w innych dziedzinach gospodarki.
Szlamy z oczyszczalni ścieków wszystkich trzech hut KGHM są składowane w stawach osadowych. Dotychczas, ze względu na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, nie znalazły zastosowania, ale poszukiwania metod ich utylizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz