Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń węgla kamiennego - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń węgla kamiennego - omówienie - strona 1 Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń węgla kamiennego - omówienie - strona 2 Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń węgla kamiennego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń głębinowych, na przykładzie kopalń węgla kamiennego. Przyczyny likwidacji zakładów górniczych:
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce z początkiem lat dziewięćdziesiątych weszło wraz z innymi sektorami gospodarki w okres głębokich przemian, których fundamentalnymi zasadami stały się wolny rynek i konkurencyjność. Przemiany te objęły wszystkie sfery działalności górnictwa. Branża ta była wówczas w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdyż nastąpił spadek zapotrzebowania na węgiel przy nadmiernie rozwiniętych zdolnościach produkcyjnych kopalń. Kryzys finansowy w górnictwie pogłębiły dodatkowo działania antyinflacyjne, polegające na opóźnieniu wzrostu cen węgla w stosunku do całkowicie uwolnionych cen usług i materiałów. Taka sytuacja wymusiła podjęcie działań naprawczych mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej kopalń. Działania restrukturyzacyjne w głównej mierze dotyczą poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej kopalń. Najważniejszymi przyczynami złej kondycji górnictwa były nadmierne zdolności produkcyjne oraz zbyt duże zatrudnienie w kopalniach. W związku z tym główny nacisk w programach położono na obniżenie tych wielkości.  
Konsekwencją redukcji nadmiernych mocy produkcyjnych górnictwa były:
likwidacja całkowita lub częściowa kopalń, łączenie kopalń, wzrost koncentracji wydobycia, projektowanie eksploatacji w najwydajniejszych pokładach węgla.
Likwidacja kopalń węgla kamiennego:
Likwidacja kopalń jest skomplikowanym przedsięwzięciem wymagającym rozwiązania wielu problemów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Źle likwidowana kopalnia to często bezpowrotna utrata złoża lub jego części, zapadliska na powierzchni terenu, ruina stosunków hydrogeologicznych w górotworze oraz zwolnienie zatrudnionej załogi i związane z tym konflikty społeczne.  
Odpowiednio wczesna i dobrze przygotowana likwidacja może zapobiec praktycznie wystąpieniu każdego z wymienionych elementów. Analiza dotychczasowych doświadczeń w zakresie likwidacji kopalń wskazuje, że można wyróżnić następujące główne sposoby likwidacji kopalń:
podsadzanie wyrobisk, zatopienie.
Podjęcie całkowitej i częściowej likwidacji kopalń wynika z następujących przyczyn:
wyczerpanie się udostępnionych zasobów węgla kamiennego w kopalniach oraz wysokie koszty udostępnienia nowych zasobów, trwała nierentowność kopalni, występowanie zbędnej infrastruktury techniczno-technologicznej w części kopalni (częściowa likwidacja kopalni).
Zagrożenia dla środowiska występujące w procesie likwidacji kopalń:

(…)

… wodne o pojemności
dochodzącej do wielu milionów metrów sześciennych wody. W trzech byłych kopalniach aktualnie trwa zatapianie wyrobisk górniczych, a w pozostałych odwadnianie pozostało bez zmian lub przejęły je kopalnie sąsiednie.
Utrzymanie obecnego stanu odwadniania zatopionych wyrobisk górniczych ma na celu ochronę czynnych kopalń przed nadmiernym przepływem wód z kopalń zlikwidowanych…
… takie nie pozostają obojętne dla właściwości środowiska geologicznego otaczającego obszary kopalń zlikwidowanych, które dotąd funkcjonowały jako pola rezerwowe lub resztki. Występuje wtórne nasycanie się wodą górotworu wokół zbiorników, odtwarzanie poziomów wodonośnych i zawodnienie wcześniej odwodnionych szczelin uskokowych. W polach eksploatacji górniczej prowadzonej w sąsiedztwie zbiorników w kopalniach…
…) i awaryjnego (buforowego) (strefa II) (rys. 1).
Rys. 1. Schemat strefowości pionowej warunków naturalnych w złożu w związku
z tworzeniem się zbiornika wody w nieczynnych wyrobiskach górniczych:
PG — pompownia głębinowa, ZR/ZB — zakres (zbiornik) roboczy i buforowy
Zagrożenia wodne w związku z tworzeniem zbiorników wodnych
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych W okresie funkcjonowania górnictwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz