Zagrożenia wodne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zagrożenia wodne - omówienie - strona 1  Zagrożenia wodne - omówienie - strona 2  Zagrożenia wodne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zagrożenia wodne
zakłady górnicze lub ich części zlokalizowane są w części zlewni morfologicznej narażonej
na częściowe lub całkowite zalanie np. kopalnie węgla brunatnego, Kopalnia Siarki
„Machów” w likwidacji, występują wody złożowe powodujące wypływy ze skarp i spągu
wyrobiska np.kopalnie węgla brunatnego, kopalnie: „Tarnów Opolski”, „Miedzianka”,
„Chełm”,„Siewierz”,
Przepisy Prawne Zagrożenie wodne oznacza możliwość wdarcia lub niekontrolowanego
dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz
do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzającego niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu
górniczego lub jego pracowników.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 14.VI.2002 r
Zagrożenie wodne w kopalniach odkrywkowych występuje gdy:
występują na powierzchni zbiorniki i cieki wodne powodujące infiltrację wody lub stwarzają
możliwość bezpośredniego wdarcia się wody do wyrobisk górniczych np. kopalnie
prowadzące działalność górniczą w sąsiedztwie rzek Odra, Nysa, Wisłoka, San,
Zagrożenie wodne w kopalniach podziemnych Natężenie i kształtowanie się dopływów
wód do kopalni jest wypadkową wielu czynników naturalnych i techniczno-górniczych. W
ujęciu hydrogeologicznym js to proces filtracji wód podziemnych o zwierciadle swobodnym
lub napiętym, o charakterze szczelinowym lub porowym przebiegający w warunkach
nieustalonych
Źródła zagrożenia wodnego w kopalniach podziemnch są:
Zbiorniki i cieki powierzchniowe, Zbiorniki wodne w wyrobiskach górniczych,
Warstwy wodonośne, Zawodnione uskoki i kawerny Niezlikwidowane otwory wiertnicze.
Każda kopalnia powinna posiadać zorganizowany system głównego odwadniania. Według
polskich przepisów, w rejonie pomp głównego odwadniania lokalizowanych w pobliżu
szybów muszą być wykonane co najmniej dwa zbiorniki wodne o równej pojemności, zdolne
do przyjmowania wody pochodzącej z 12-godz dopływu naturalnego oraz podsadzki
hydraulicznej. Komory pomp głównego odwadniania powinny mieć (przy dopływie wody
powyżej 1 m3/min) – 3 pompy tego samego typu, lub 4 pompy –jeżeli powyżej 20 %
ogólnego dopływu wody pochodzi z podsadzki hydraulicznej.
Rozpoznanie zagrożenia...
przedwierty- (ok. 4 m) wykonane w stropie i czole przodka, spągu i ociosach w zależności
od miejsca występującego zagrożenia
otwory badawcze(o głębokości co najmniej 25 m) wiercone przez zacementowaną rurę
obsadową z zaworem
otwory drenujące - zadaniem ich jest kontrolowane odciąganie wody z podziemnych
zbiorników
Zwalczanie zagrożenia wodnego
Dobra lokalizacja szybów- z dala od warstw wodonośnych, Stosowanie szczelnej podsadzki,
Wykonanie w ramach izolacji warstw wodonośnych, Stosowanie w celu konserwacji warstw
izolujących , Zastosowanie odpowiedniego systemu pomp, Barier drenażowych Przy pracach
prowadzonych w III stopniu zagrożenia obowiązuje opracowanie planu akcji ratowniczej na
wypadek wdarcia się wody,
Kopalnia Olkusz- Pomorzany Jest jedną z bardziej zawodnionych kopalń na świecie – 260280 [m3 /min] ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz