Zagrożenia górnicze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia górnicze - wykład - strona 1 Zagrożenia górnicze - wykład - strona 2 Zagrożenia górnicze - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1. Wymień podstawowe zagrożenia górnicze pochodzenia naturalnego
- Zagrożenie metanowe
- Zagrożenie wyrzutami gazów i skał
- Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego
- Zagrożenie wodne
- Zagrożenie tąpaniami
2. Scharakteryzuj zagrożenie metanowe i podaj zasady jego zwalczania
Szkodliwe działanie metanu CH4 - jako gaz lżejszy od powietrza gromadzi się pod stropem wyrobiska, - wypiera tlen z atmosfery i czyni ją niezdatną do oddychania, - jest gazem palnym i w odpowiednim stosunku do powietrza daje mieszankę wybuchową
5% - 15% - zakres stężenia wybuchowego przy udziale tlenu powyżej 12% 9,5% - udział procentowy metanu przy którym następuje najsilniejszy wybuch
3. Aparatura stosowana do wykrywania zagrożenia metanowego
Metanomierze indywidualne, czujniki metanometrii automatycznej 4. Scharakteryzuj zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Podaj kategorie zagrożenia i opisz profilaktykę jego zwalczania.
Przez wrzut gazów i skał należy uważać gwałtowne oraz niekontrolowane wrzucenie z calizny do wyrobiska mas skalnych połączone z równoczesnym wypływem gazów. Mogą występować wyrzuty dwutlenku węgla CO2 lub metanu CH4
Kategorie zagrożenia: Kategoria I - nie występują wyrzuty gazów, lecz stwierdzono w otworze badawczym nadciśnienie gazów CO2 - 0,3at, CH4 - 0,8 at, lub stwierdzono przynajmniej 1 wypływ gazu. Kategoria II - stwierdzono w otworze badawczym nadciśnienie gazów CO2 -powyżej 0,3 at, CH4 - powyżej 0,8 at, lub stwierdzono wyrzut skał o masie do 200 t Kategoria III - stwierdzono choćby jeden nietłumiony wyrzut gazów i skał w którym została wyrzucona skała o masie powyżej 200 t Kategoria IV - jeżeli istnieją warunki odpowiadającej Kategorii III, a zagrożenie występuje często i wydzielają się duże ilości gazów
Profilaktyka:
odprężanie pokładów zagrożonych wyrzutami prze wybranie sąsiednich pokładów
wykonywanie otworów odprężających
strzelanie odprężające
prowokowanie wyrzutów gazów i skał przez odpalanie zwiększonych ładunków materiałów wybuchowych
5. Podaj uproszczony schemat klasyfikacji pokładów węgla pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
6. Podaj profilaktykę zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
Profilaktyka:
opylanie wyrobisk pyłem kamiennym,
zraszanie wyrobisk,
budowa zapór przeciwwybuchowych a - pyłowe z pyłu kamiennego

(…)

… własności oraz ciągłości skał oddzielających wyrobiska górnicze od powierzchni, wielkości i rozkładu opadów w ciągu roku, rzeźby i sposobu użytkowania obszaru górniczego kopalni. Na wielkość dopływu ma również wpływ sposób eksploatacji, rozcięcie złoża, kierunek eksploatacji i wielkość terenu objętego wpływem eksploatacji
ze zbiorników powierzchniowych takich jak rzeki, stawy, jeziora kanały,
dopływy z procesów technologicznych takich jak podsadzka hydrauliczna, zraszanie wyrobisk, przeróbka mechaniczna
8. Wymień kategorie zagrożenia wodnego
II i III stopień zagrożenia wodnego 9. Opisz kopalniany system odwadniania wyrobisk
System odwadniania kopalń:
Odwadnianie przodków,
Odwadnianie oddziałowe
System ścieków
Zbiorniki wodne i komory pomp z odpowiednią siecią rurociągów
10. Narysuj przekrój poziomy…
… tąpaniami
Pikład węgła: nie zagrożony tąp. , Zagr. Tąp. - kat. I,II,III
14. Wymień przyczyny koncentracji naprężeń w skałach otaczających wyrobisko mogących spowodować tąpnięcie
Koncentracja naprężeń spowodowana występowaniem oddziaływaniem resztek pokładów, krawędzi eksploatacyjnych, prowadzenie eksploatacji w kilku pokładach jednocześnie
15. Opisz profilaktykę przeciw tąpaniową
Nie dopuszczanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz