Podstawy górnictwa

note /search

Producenci maszyn górniczych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477

Producenci maszyn górniczych w Polsce Branża przemysłu maszyn górniczych jest dziś potężną gałęzią globalnej gospodarki. Wynika to ze zwiększającego się popytu na surowce mineralne. Do ich wydobycia potrzebne są odpowiednie maszyny. Śre...

Maszyny i urządzenia górnicze - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2513

XXIV. MASZYNY I URZADZENIA GÓRNICZE I/ WAśNIEJSZE ZNAKI STOSOWANE W SCHEMATACH HYDRAULICZNYCH. ZASADY BUDOWY SCHEMATÓW HYDRAULICZNYCH. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1/ Znać symbole stosowane w schematach hydraulicznych, Symbol hydrauliczny Znaczenie symbolu Przewód zasilania, roboczy, powrotny. Obry...

Eksplotacja złóż - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2002

KSPLOATACJA ZŁÓś 1.Scharakteryzować występowanie złóŜ węgla kamiennego, rud i soli w Polsce. a/ węgiel kamienny (dolnośląskie – okolice Wałbrzych i Nowej Rudy. DZW – od 2000 roku ( ostania kopalnia Nowa Ruda ) nie istnieje. Powód – trudne warunki geologiczno – górnicze, brak złóŜ bilansowych....

Gazprom - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

Koncerny energetyczne: Gazprom Jednym z największych koncernów energetycznych na świecie jest rosyjski Gazprom. Na podstawie rankingu spółek energetycznych z 2008r pod względem jej wartości zajął 3 miejsce na świecie. Wartość Gazpromu wycenia się na 342 mld dolarów amerykańskich. Koncern powstał w ...

Atmosfera kopalniana-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3955

1. Wymień gazy i podaj udział procentowy każdego z nich w atmosferze kopalnianej 2. Dokonaj podziału gazów szkodliwych mogących wystąpić w atmosferze kopalnianej Dwutlenek węgla CO2, Tlenek węgla CO, Tlenki azotu NO, NO2 Siarkowodór H2S, Dwutlenek siarki SO2 ,Metan CH4 3. Jak ciśnienie baryczne m...

Deformacje powierzchni terenu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2821

1. Podaj definicję szkody górniczej Szkodami górniczymi nazywamy deformacje powierzchni terenu jak i górotworu oraz zjawiska im towarzyszące, które mogą być przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia obiektów na powierzchni terenu jak i zlokalizowanych w górotworze 2. Podaj podział deformacji powierzch...

Eksploatacja górnicza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2541

Podaj definicję eksploatacji i eksploatacji górniczej Eksploatacja - pobieranie określonego dobra w celu użytkowania bez względu na techniczne sposoby którymi się to odbywa Eksploatacja górnicza - uzyskiwanie z ziemi sposobem górnic...

Geologia węgla i jego charakterystyka - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2037

GEOLOGIA WĘGLA I JEGO CHARAKTERYSTYKA Opisz proces powstawania pokładów węgla. Geologiczną charakterystykę węgla stosuje się w zależności od okresu geologicznego, w jakim powstało złoże. Ta skała osadowa pochodzenia roślinnego powstała głów...

Modele kopalń-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 6517

1. Jaki jest podział wyrobisk górniczych w kopalni głębinowej, Wymień rodzaje wyrobisk w każdej grupie. Główne wyrobiska udostępniające: 1. Szyby, szybiki, dukle 2. Sztolnie, przekopy, przecznice Wyrobiska przygotowawcze 1. Chodniki podstawowe...

Zagrożenia górnicze - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3234

1. Wymień podstawowe zagrożenia górnicze pochodzenia naturalnego - Zagrożenie metanowe - Zagrożenie wyrzutami gazów i skał - Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - Zagrożenie wodne - Zagrożenie tąpaniami 2. Scharakteryzuj zagrożenie metanow...