Modele kopalń-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 6097
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele kopalń-opracowanie - strona 1 Modele kopalń-opracowanie - strona 2 Modele kopalń-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Jaki jest podział wyrobisk górniczych w kopalni głębinowej, Wymień rodzaje wyrobisk w każdej grupie.
Główne wyrobiska udostępniające:
1. Szyby, szybiki, dukle
2. Sztolnie, przekopy, przecznice
Wyrobiska przygotowawcze
1. Chodniki podstawowe, piętrowe, pochylnie
Wyrobiska eksploatacyjne
1. Chodniki polowe
2. Chodniki przyścianowe 3. Zabierki, ubierki, ściany
2. Jaką dokumentację powinien zawierać pełny projekt budowy kopalni
3. Podaj definicję obszaru górniczego
Obszar górniczy - przestrzeń stanowiąca jednostkę administracyjno -ewidencyjną, w której granicach przedsiębiorstwo górnicze jest uprawnione do wydobywania określonej kopaliny ze złoża
4. Wymień i przedstaw schematy udostępnienia głębinowego złoża kopaliny użytecznej
Sztolnią
Sztolnią i szybikiem ślepym
Sztolnią i przecznicami
Szybem pochyłym
Szybami pionowymi
Udostępnienie stromych pokładów sztolnią w połączeniu z szybikiem lub pochylnią:
1 - sztolnia
2 - pochylnia lub szybik ślepy
3 - przecznica na poz. II
5. Wymień podstawowe modele przestrzenne udostępnienia głębinowego pokładowego złoża kopaliny użytecznej
I. Model geometryczny (kamienny) - z szybów głównych wykonuje się przecznice, a z nich przekopy kierunkowe w skale płonnej. Z przekopów udostępnia się pokłady za pomocą przecznic i szybików.
II. Model przecznicowy (węglowy) - od szybów głównych wykonuje się przecznice, którymi osiąga się pokłady węgla. W pokładach wykonuje się wyrobiska przygotowawcze.
III. Model mieszany (kamienno węglowy) - chodniki podstawowe wykonuje się tylko w tym z pokładów, który gwarantuje ich bezpieczne utrzymanie. Z chodników podstawowych wykonuje się udostępnienie pozostałych pokładów przekopami polowymi i przecznicami
6. Narysuj i scharakteryzuj model kamienny udostępnienia złoża
Model geometryczny (kamienny) - z szybów głównych wykonuje się przecznice, a z nich przekopy kierunkowe w skale płonnej. Z przekopów udostępnia się pokłady za pomocą przecznic i szybików.
7. Narysuj i scharakteryzuj model węglowy udostępnienia złoża Model przecznicowy (węglowy) - od szybów głównych wykonuje się przecznice, którymi osiąga się pokłady węgla. W pokładach wykonuje się wyrobiska przygotowawcze.
8. Narysuj schematycznie i opisz podział poziomu eksploatacyjnego na piętra


(…)

… głębinowej 1- szyb wentylacyjno materiałowy, 2 - szyb zjazdowo wydobywczy, 3 - zakład przeróbki mechanicznej, 4 - zwał węgla (awaryjny), 5 - wentylatory, 6 - rozdzielnia WN i kompresory, 7 - chłodnie kominowe, 8 - lampiarnia, 9 - biuro techniczne, 10 - łaźnia, 11 - budynek administracyjny i ratownictwa, 12 - parking, 13 - garaże i straż pożarna, warsztaty, 15 - magazyny, 16 - inne magazyny, 17 - remiza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz