Podział wyrobisk górniczych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4648
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział wyrobisk górniczych - wykład - strona 1 Podział wyrobisk górniczych - wykład - strona 2 Podział wyrobisk górniczych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ WYROBISK GÓRNICZYCH
Martyna Grajcar
Agnieszka Kojder
Katarzyna Machoń
Marta Pantke
SPIS TREŚCI
1.Kopalnia
Kopalnia - jest zakładem górniczym zajmującym się wydobywaniem ze skorupy ziemskiej kopalin użytecznych. Stanowi ona połączony planowo zespół wyrobisk górniczych w głębi ziemi oraz urządzeń i budynków na powierzchni.
Zależnie od charakteru wyrobisk kopalnie dzieli się na:
- naziemne (odkrywkowe)
- podziemne.
2. Pojęcie wyrobiska górniczego
Wyrobisko górnicze - to pusta przestrzeń powstała w kopalinie użytecznej lub w skale płonnej w wyniku prowadzenia robót górniczych. W kopalniach węgla wyrobiska górnicze mogą znajdować się:
- w węglu - wyrobiska węglowe
- w kamieniu (skale płonnej) - wyrobiska kamienne
- częściowo w węglu, częściowo w kamieniu - wyrobiska węglowo-kamienne
3. Podział wyrobisk ze względu na umiejscowienie
W zależności od tego czy wyrobiska znajdują się na powierzchni, czy też pod powierzchnią ziemi, można je podzielić na:
- odkryte (odkrywki)
- podziemne (mają kształty zbliżone do brył geometrycznych - sześcianów, prostopadłościanów, graniastosłupów, walców lub ich połączeń - a ich przekroje poprzeczne stanowią najczęściej prostokąty, kwadraty, trapezy, koła, elipsy lub ich odcinki i połączenia)
4. Podział wyrobisk ze względu na przeznaczenie wyrobiska
Ze względu na przeznaczenie, wyrobiska górnicze można podzielić na:
- poszukiwawczo-rozpoznawcze
- udostępniające - otwierające dostęp do złoża i umożliwiające jego górniczą eksploatację; w kopalniach podziemnych wyrobiska łączące złoże z powierzchnią ziemi, a w kopalniach odkrywkowych wyrobiska odkrywające złoże kopaliny użytecznej przez zdjęcie nakładu, czyli warstw nadległych; wykonuje się prawie wyłącznie w skałach płonnych a złoże tylko przecinają; użytkowane są przez długi czas, niejednokrotnie równy okresowi istnienia kopalni (kilkadziesiąt lat)
- przygotowawcze - przysposabiające złoże do najbardziej korzystnego sposobu wybierania; rozróżnia się wyrobiska przygotowawcze główne, dzielące udostępniony pokład na piętra i pola eksploatacyjne oraz wyrobiska przygotowawcze drugorzędne lub rozcinakowe dzielące pole eksploatacyjne na pola wybierania i filary; maja charakter krótkotrwały i ich użytkowanie ogranicza się do czasu wybrania określonego pola eksploatacyjnego, dla którego zostały wykonane


(…)

… oraz ze względów techniczno- organizacyjnych złoże powinno być wybierane planowo i po kolei, rozpoczynając od najwyżej położonych jego części. Dzieli się płaszczyznami poziomymi na poziomy, które udostępnia się z szybu wyrobiskami korytarzowymi zwanymi przecznicami i przekopami. Przecznicą nazywa się poziome wyrobisko korytarzowe udostępniające, wydrążone w skałach płonnych od szybu poprzecznie do linii rozciągłości złoża. Przekop to wyrobisko korytarzowe udostępniające, drążone w skałach płonnych od przecznicy równolegle do rozciągłości pokładów. Przecznice i przekopy stanowią połączenia między szybami i odcinkami złoża, przy czym przecznice mają połączenie bezpośrednie ze złożem (przechodzą przez pokłady), a przekopy połączyć można z pokładem szybikami ślepymi, wyrobiskami pochyłymi lub poziomymi…
… nakładu jest znaczna, a pokłady zalegają stromo korzystnie jest stosować szybiki połączone z przekopami, czyli poziomymi korytarzami łączącymi szybiki.
Sztolnie poszukiwawcze - są to wyrobiska korytarzowe poziome, mające jedno wyjście na powierzchnię ziemi. Wykonuje się je dla rozpoznania złóż w rejonach górzystych, gdzie warstwy nachylone są stromo.
5. Pionowe wyrobiska udostępniające
Szyby - stanowią…
… i wymiary górnicze wyrobiska
Pod względem kształtu i wymiarów górnicze wyrobiska podziemne można podzielić na:
- wyrobiska korytarzowe - cechujące się nieznacznym przekrojem poprzecznym w stosunku do ich długości; w kopalniach węgla wysokość wyrobisk korytarzowych powinna wynosić co najmniej 1,6m; do wyrobisk korytarzowych zalicza się szyby, szybiki, sztolnie, przecznice, oraz chodniki;
- wyrobiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz