Górnictwo ogólne

note /search

Urabianie skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2870

Temat: 9. Urabianie skał. Urabianie skał jest jedną z zasadniczych operacji górniczych. Od najdawniejszych czasów górnicy doskonalili zarówno sposoby urabia­nia skał, jak i narzędzia służące do tego celu. Od wydajności urabiania zależy wydajność całego procesu wydobywania kopaliny użytecznej, czyli ...

Zasady eksploatacji złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1526

Temat 15: Eksploatacja podziemna złóż węglowych. Temat 15.1. Pojęcie eksploatacji górniczej i wybierania. Budowa kopalni i wszystkie prace w niej prowadzone służą jednemu celowi, którym jest pozyskiwanie minerału użytecznego dla potrzeb człowieka, czyli eksploatacji górniczej. Obiektem eksploatacj...

Obudowa wyrobisk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1848

Temat: 15. Obudowa wyrobisk górniczych. Zadania i znaczenie obudowy wyrobisk górniczych. Glównym zadaniem obudowy górniczej jest: - ochrona ludzi zatrudnionych w wyrobiskach górniczych przed uderzeniem odłamkami skał opadającymi ze stropu i ociosów, - zabezpieczenie przed zawałem, - zapewnienie ...

Cel i zadania górnictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Temat: 1. Cel i zadania górnictwa Przez górnictwo rozumie się obecnie: - celową działalność człowieka, - naukę, - zawód. Górnictwo jako celowa działalność człowieka. Jest ono gałęzią przemys­łu, zajmującą się wydobywaniem ze skorupy ziemi surowców mineral­nych zwanych kopalinami i doprowadzeniem ...

Cele i zadania gónictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Temat: Wiadomości wstępne - cele zadania i gałęzie górnictwa. W skorupie ziemskiej występuje wiele naturalnych ciał stałych, ciekłych i gazowych, które w stanie surowym lub po ich przetworzeniu są przydatne człowiekowi. Nazywamy je kopalinami użytecznymi. Zadaniem górnictwa jest wydobywanie ich z z...

Charakterystyka i podział wyrobisk górniczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4466

Temat 13. Charakterystyka i podział wyrobisk górniczych. 13.1. Pojęcie wyrobiska górniczego. Wyrobiskami górniczymi nazywa się puste przestrzenie powstałe w ko­palinie użytecznej lub w skale płonnej w wyniku prowadzenia robot górniczych. W ...

Drążenie wyrobisk przygotowawczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4214

Temat: 19. Drążenie wyrobisk przygotowawczych. 19.1.Roboty przygotowawcze w pokładach węglowych. Wybieranie udostępnionego odcinka złoża węglowego poprzedzone jest wykonaniem robót przygotowawczych. Stanowią one niejako pośrednie ogniwo między udostępnieniem i wybieraniem złoża. Jak już poprzedni...

Działalność powietrza i wód - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Temat: Działalność powietrza i wód powierzchniowych . Powietrze jako czynnik geologiczny bierze udział w procesach wietrzenia oraz działa samodzielnie w postaci wiatru. Wietrzeniem nazywa się rozpad mechaniczny i chemiczny skał pod działaniem powietrza, wody i organizmów. W zależności od czynników,...

Działalność wulkanów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Temat: Działalność wulkanów. W głębi Ziemi znajdują się ogniska skał w stanie płynnym o rożnym składzie, czyli tzw. ogniska magmatyczne. W magmie zawarte są różne gazy, które mają bardzo dużą prężność, i wskutek tego, gdy w skałach otaczających ognisko magmatyczne powstaną szczeliny, magma wciska s...

Eksploatacja w warunkach zagrożeń - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 973

Temat: 2. Eksploatacja w warunkach zagrożeń. 2.1. Wybieranie pokładów pod obiektami chronionymi W polskim górnictwie stosuje się następujące podstawowe rozwiąza­nia technologiczne eksploatacji filarów ochronnych: - częściową eksploatację pokładów węgla, - całkowitą eksploatację pokładów węgla sy...