Cele i zadania gónictwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i zadania gónictwa - wykład - strona 1 Cele i zadania gónictwa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Wiadomości wstępne - cele zadania i gałęzie górnictwa.
W skorupie ziemskiej występuje wiele naturalnych ciał stałych, ciekłych i gazowych, które w stanie surowym lub po ich przetworzeniu są przydatne człowiekowi. Nazywamy je kopalinami użytecznymi. Zadaniem górnictwa jest wydobywanie ich z ziemi.
Złoża zalegające wprost na powierzchni ziemi lub blisko niej eksploatuje się sposobem odkrywkowym Złoża zalegające głębiej sposobem podziemnym lub otworami wierconymi z powierzchni .
Czynności, których celem jest uzyskanie kopalin użytecznych ze złoża nazywamy eksploatacją górniczą. Sposób eksploatacji zależy od warunków naturalnych występowania złoża np.: głębokości zalegania, rodzaju i grubości warstw otaczających, gazowości złoża, zawodnienia i innych warunków techniczno - górniczych.
Zależnie od warunków udostępniania złoża rozróżniamy:
- górnictwo naziemne,
- górnictwo podziemne,
- wiertnictwo górnicze ( wydobycie otworami wierconymi wprost z powierzchni ziemi np.: solanki, ropa, wody mineralne, gaz ziemny inne).
Ze względu na rodzaj eksploatacji kopaliny użytecznej:
- górnictwo węgla,
- górnictwo rud,
- górnictwo naftowe,
- górnictwo skalne i surowców mineralnych - eksploatuje skały i surowce mineralne ważne dla przemysłu chemicznego ( sole: kamienna i potasowe, siarkę i inne), ceramicznego i dla budownictwa oraz wody lecznicze ( w 1962 r uznane za kopaliny użyteczne).
Temat: Pojęcia i podstawowe zasady techniki strzelniczej.
Każdy ładunek materiału wybuchowego posiada pewną ilość energii. Jej wielkość zależy od ilości i rodzaju materiału. Energia materiału wybuchowego może być:
- użyteczna tzn. oderwać część calizny,
- „ pójść na marne ” tzn. nie rozkruszyć calizny,
- być szkodliwa, gdy nadmiernie rozkruszy urobek, wybije obudowę itd.
Efekt strzelania zależy od:
1) właściwego założenia i wykonania otworu strzałowego,
2) wielkości ładunku,
3) rodzaju materiału wybuchowego.
Ad 1. Zakładanie otworów strzałowych.
Zadaniem każdego otworu strzałowego jest rozkruszenie pewnej części calizny, którą nazywamy zabiorem.
Rozróżniamy zabiory:
- liniowy,


(…)

… się wykonując wrąb lub włom ( wyrwy w caliźnie).
Płaszczyzny zmniejszonej wytrzymałości skał (uławicenia i łupliwości ) osłabiają spoistość calizny dlatego wykorzystanie ich przy strzelaniu poprzez odpowiednie zakładanie otworów strzałowych zwiększa skuteczność działania materiału wybuchowego. Ad 2. Wielkość ładunku zależy od:
- rodzaju załadowanego materiału wybuchowego,
- własności skał,
- wielkości zabioru…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz