Urabianie skał - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urabianie skał - wykład - strona 1 Urabianie skał - wykład - strona 2 Urabianie skał - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 9. Urabianie skał. Urabianie skał jest jedną z zasadniczych operacji górniczych. Od najdawniejszych czasów górnicy doskonalili zarówno sposoby urabia­nia skał, jak i narzędzia służące do tego celu. Od wydajności urabiania zależy wydajność całego procesu wydobywania kopaliny użytecznej, czyli efekty pracy górnika.
Temat 9.1. Pojęcie urabiania i urabialności skał.
Skały znajdujące się w skorupie ziemskiej w stanie naturalnym noszą w języku górniczym nazwę calizny. Przez urabianie skały rozumie się odspajanie różnymi sposobami porcji skały od calizny. Urobiona skała powinna nadawać się do ładowania i transportu przy użyciu obecnie dostępnych środków transportowych oraz umożliwiać swobo­dne manipulowanie kopalinami, stosownie do wymogów aktualnych procesów technologicznych przeróbki i przetwórstwa kopalin.
Różne są sposoby urabiania skał, stosowane w zależności od różnych czynników. Górnika kopalni podziemnej, czy też odkryw­kowej, najbardziej interesują mechaniczne sposoby urabiania skał, gdyż te sposoby są tu prawie wyłącznie stosowane.
Mechaniczne urabianie polega na odspajaniu kawałków skały od calizny i rozdrobnieniu ich do wymaganych rozmiarów bez zmiany stanu skupienia z zastosowaniem różnego rodzaju maszyn, urządzeń i narzędzi.
Różne są stopnie trudności urabiania skał, wynikające z ich naturalnych własności Do mierzenia stopnia trudności urabiania, skał wprowadzono pojęcie ich urabialności. Przez urabialność w sensie mechanicznym rozumie się podatność skały na oddzielenie jej części od calizny.
W praktyce stosuje się różne sposoby pomiaru urabialności. Jednym z najprostszych sposobów jest pomiar ilości pracy potrzebnej do odspojenia i rozdrobnienia jednostki objętości skały; wyraża się to np. w J/m3.
W zależności od zastosowanych środków do urabiania skał można wyróżnić urabialność:
- strzelniczą, wyrażającą się liczbą kg materiału wybuchowego zużytego do urabiania 1 m3 skały,
- wiertniczą, czyli tzw. zwiercalność, mierzoną ilością czasu (w min) potrzebnego do odwiercenia np. 1 m otworu itp. Temat 9.2. Klasyfikacja skał ze względu na urabialność.
Potrzeba klasyfikacji skał ze względu na urabialność wynika przede wszystkim z konieczności wyboru odpowiedniej, najbardziej efektyw­nej metody i sposobu urabiania danej skały.
Badanie i mierzenie urabialności skał nastręcza wiele trudności z uwagi na to, ż ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz