Górnictwo ogólne - strona 2

Górnictwo pojęcia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1092

Górnictwo - ekonomicznie efektywne wydobywanie kopalin użytecznych po odpowiednim rozpoznaniu geologicznym, przy czym wydobywanie to odbywa się przy pomocy niezawodnych i energooszczędnych maszyn. Dzielimy ze względu na metodę wydobycia: podziemne (węgiel kamienny, rudy metali, sól kamienna i potaso...

Klasyfikacja węgla i bituminy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1169

Temat: Klasyfikacja węgla kamiennego i brunatnego oraz bituminy węgla. Klasyfikacja węgla kamiennego Zależnie od uwęglenia rozróżnia się węgle płomienne, gazowe, koksownicze i antracyty. Norma polska PN-82/G-97002 wyróżnia jedenaście typów węgla kamiennego oznaczonych liczbami. W tablicy 7.3. prz...

Klasyfikacja węglakamiennego i brunatnego oraz bituminy węgla - wykład...

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Temat: Klasyfikacja węgla kamiennego i brunatnego oraz bituminy węgla. Klasyfikacja węgla kamiennego Zależnie od uwęglenia rozróżnia się węgle płomienne, gazowe, koksownicze i antracyty. Norma polska PN-82/G-97002 wyróżnia jedenaście typów węgla kamiennego oznaczonych liczbami. W tablicy 7.3. prz...

Mechanika górotworu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1386

Temat: 14. Mechanika górotworu. Tąpania. 14.1. Pojęcie i zadania mechaniki górotworu. Nazwą górotwór określa się utwory skalne tworzące skorupę ziemską. Dla wyrobisk górniczych górotwór jest środowiskiem, w którym są one wykonywane i utrzymywane, dlatego też poznanie zasad za­chowania się górotwor...

Metody urabiania skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 6713

Urabianie skal jest jedna z zasadniczych operacji górniczych. Od najdawniejszych czasów górnicy doskonalili zarówno sposoby urabianie skal, jak i narzędzia służące do tego celu. Od wydajności urabiania zależy wydajność całego procesu wydobywania kopaliny użytecznej, czyli efekty pracy górnika. Wspó...

Metody urabiania - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1820

Metody urabiania skał. Grupa 1, temat 3 Karolina Copiak Ewa Maciejowska Przemysław Gorgoń Wojtek Wendreński Spis treści Wstęp Co to jest urabianie? Przez urabianie skały rozumie się odspajanie różnymi sposobami porcji skały od calizny(skały...

Odwadnianie kopalń i zagrożenia wodne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1358

Temat: 10. Odwadnianie kopalń i zagrożenia wodne. Prawie do każdej kopalni następuje przypływ wody, którą trzeba ujmować i usuwać, w przeciwnym razie kopalnia zostałaby zatopiona. Problematyką przypływu wód do kopalni oraz jej odwadnianiem zajmują się różne służby, które w tym zakresie powinny ze s...

Ogólne wiadomości o złożach kopalin użytecznych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

Temat 9. Ogólne wiadomości o złożach kopalin użytecznych. 9.1.Pojęcie złoża kopaliny użytecznej Od początków górnictwa górnik musiał dysponować wiedzą o zło­żach, z których wydobywał kopalinę przetwarzaną na surowce mine­ralne lub ich wyro...

Pożary podziemne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1120

Temat: 9. Pożary podziemne. 9.1. Przyczyny i podział pożarów podziemnych Pożarami podziemnymi są pożary powstałe w wyrobiskach górniczych w podziemiach kopalń lub na powierzchni kopałni w bliskim są­siedztwie szybów. Stwarzają one duże zagrożenie dla zatrudnionych pod ziemią ludzi nie tylko z powo...

Pobieranie spągu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2079

Temat: 20.4 Pobieranie spągu. W chodnikach przewozowych wyposażonych w przewóz szynowy pobierka spągu jest najczęściej połączona z prze­budową torów szynowych. Najbardziej skutecznym sposobem jest rozbieranie torów, wykonanie pobierki spągu i ponowne ułożenie torów. Taki sposób wymaga wyłączenia wyr...