Górnictwo ogólne - strona 3

Podsadzanie wyrobisk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1575

Temat: 4. Podsadzanie wyrobisk. Podsadzanie wyrobisk i jego znaczenie w eksploatacji złoża Podsadzanie wyrobisk jako sposób ich likwidacji polega na cał­kowitym lub częściowym wypełnieniu wszelkich pustych przestrzeni, powstałych w wyniku eksploatacji górniczej złoża, materiałem płon­nym pochodzący...

Podstawowe wiadomości z geologii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 623

Temat: 5. Podstawowe wiadomości z geologii. 5.1. Ziemia i układ słoneczny. Przez ciała niebieskie rozumie się wszystkie obiekty znajdujące się w przestrzeni wszechświata. Ciałami niebieskimi są .więc: Ziemia, Słońce, Księżyc, wszystkie planety, gwiazdy, komety, meteoryty, a ró­wnież zbudowane prze...

Podstawowe wiadomości z mineralogii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Temat: 6. Podstawowe wiadomości z mineralogii. Pojęcie minerałów i kryształów Minerałami nazywa się pierwiastki lub związki chemiczne powstałe w skorupie ziemskiej w wyniku procesów geologicznych. Są to przeważnie ciała stałe, rzadziej ciekłe (woda, ropa naftowa, rtęć rodzima) lub gazowe (gaz ziem...

Podstawowe wiadomości z petrografii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Temat 7: Podstawowe wiadomości z petrografii. 7.1: Pojęcie skał, ich budowa, powstanie i podział. Skała jest naturalnym zespołem minerałów wchodzących w skład skorupy ziemskiej, powstałym przez działanie określonych czynników geologicznych. Nauka o skałach, ich własnościach fizycznych i chemi­cznych...

Podział wyrobisk górniczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4095

PODZIAŁ WYROBISK GÓRNICZYCH Martyna Grajcar Agnieszka Kojder Katarzyna Machoń Marta Pantke SPIS TREŚCI 1.Kopalnia Kopalnia - jest zakładem górniczym zajmującym się wydobywaniem ze skorupy ziemskiej kopalin użytecznych. Stanowi ona połączony planowo zespół wyrobisk górniczych w głębi ziemi ora...

Podziemna eksploatacja złóż rudy i soli - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1547

Temat: 3. Podziemna eksploatacja złóż rudy i soli. 3.1. Klasyfikacja systemów eksploatacji rud. Złoża rud cechują się dużą różnorodnością warunków zalegania. Powoduje to konieczność stosowania licznych i różnorodnych sy­stemów eksploatacji. W górnictwie rud stosuje się obecnie około 150 różnych sy...

Poszukiwanie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

Temat 12. Poszukiwanie złóż kopalin użytecznych oraz ocena ich zasobów. Temat: 12.1. Cele i sposoby poszukiwań złóż kopalin użytecznych. Roboty poszukiwawcze prowadzi się w celu: - znalezienia złoża kopaliny użytecznej (roboty geologiczno...

Powstanie i budowa Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Temat: Powstanie i budowa Ziemi. Dzięki genialnemu odkryciu naszego wielkiego rodaka Mikołaja Kopernika (1473 do 1543) wiemy, że Ziemia jest jedną, z pla­net układu słonecznego, krążących wokół Słońca będącego środ­kiem tego układu. Powstanie Ziemi jest ściśle związane z powstaniem całego układu sł...

Przebudowa zawałów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

Temat: 14.5. Przebudowa zawałów. Jeżeli zawał nastąpił na krótkim odcinku (do 5m), to zabezpiecza się go najpierw prowizorycznie przez przeciągnięcie długich stropnic pod powstałą wyrwą w stropie i pod­budowanie ich z każdej strony dwoma pas...

Przebudowy z przybierką - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2520

Temat: 14.3. Przebudowy wyrobisk korytarzowych wykonywane z przybierką. Tam gdzie niezbędne jest przywrócenie normalnych wymiarów zmniej­szonemu przekrojowi wyrobiska (zaciśniętemu wskutek działania ciśnień), konieczne jest wykonanie...