Przebudowy z przybierką - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebudowy z przybierką - wykład - strona 1 Przebudowy z przybierką - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Temat: 14.3. Przebudowy wyrobisk korytarzowych wykonywane z przybierką.
Tam gdzie niezbędne jest przywrócenie normalnych wymiarów zmniej­szonemu przekrojowi wyrobiska (zaciśniętemu wskutek działania ciśnień), konieczne jest wykonanie przybierki. Przybierkę prowadzi się również w przypadku, gdy zmiana funkcjonalności wyrobiska wymaga powiększenia jego przekroju poprzecznego.
Przebudowy wyrobisk korytarzowych połączonych z przybierką można podzielić na:
- przebudowy, w których przybiera się skałę w stropie i w ocio­sach wyrobiska,
- przebudowy, w których pobiera się tylko spąg, zachowując istniejącą obudowę wyrobiska.
Naprawa oraz przybierka zaciśniętych chodników, a szczególnie czynności związanych z usuwaniem starej obudowy i tzw. spuszczania stropu stanowią pracę odpowiedzialną oraz niebezpieczną, wymagają­cą zatrudnienia najbardziej doświadczonych i odpowiedzialnych pra­cowników.
Dla każdej przebudowy powinna być ustalona szczegółowa tech­nologia wykonywania robót, uwzględniająca charakter skał otaczają­cych i zagrożenia występujące w miejscu przebudowy oraz sposoby zapobiegania.
Zasady wykonywania przebudowy chodnika w obudowie ŁP połą­czonej z przybierką i powtórnym zabudowaniem obudowy ŁP.
Przed przystąpieniem do wykonania przebudowy należy:
- zabezpieczyć zabudowane w przebudowywanym wyrobisku kab­le energetyczne oraz rurociągi; w tym celu kable opuszcza się na spąg i umieszcza w specjalnie przygotowanych rurach (rozciętych wzdłuż i skręconych odpowiednimi obejmami): rurociągi należy podwiesić na obudowie stałej przed i za przebudową;
- z wyrobiska przebudowywanego usunąć urobek i wszelkie zbędne przedmioty;
- wzmocnić obudowę wyrobiska przeznaczonego do przebudowy podciągami na odcinku co najmniej 4 m od miejsca rozpoczęcia przebudowy.
W miejscu rozpoczęcia przebudowy należy wykonać wdzierkę, postępując następująco:
- co najmniej trzy kolejne odrzwia od miejsca rozpoczęcia przebudowy w kierunku przeciwnym do kierunku przebudowy opiąć klamrami dystansowymi, zakładając je na strzemionach po obu stronach;
- kilofem usunąć opinkę spoza łuków przyociosowych i wykonać obrywkę ociosów; w razie konieczności zastosować urabianie robotami strzelniczymi;
- usuwanie opinki i urabianie (przybieranie skał) wykonywać na odcinku nie dłuższym jak jeden odstęp obudowy ŁP; obnażoną caliznę na ociosach opiąć okorkami, balami, połowicami roz­partymi do łuków przyociosowych obudowy ŁP;
- kilofem lub łomem usunąć opinkę znad łuku stropnicowego i wykonać obrywkę do calizny; w razie konieczności zastosować roboty strzelnicze;
- odsłonięty strop zabezpieczyć w spos ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz