Pytania kontrolne na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania kontrolne na egzamin - strona 1 Pytania kontrolne na egzamin - strona 2 Pytania kontrolne na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Pytania kontrolne:
Jak rozumiesz pojęcie utrzymanie wyrobiska?
W jaki sposób wzmacnia się obudowę wyrobisk korytarzowych?
Wyjaśnij pojęcie przebudowa wyrobiska - jak się ją wykonuje?
W jaki sposób można dokonać pobierki spągu?
Jak wykonuje się przebudową zawałów?
Ad 1. Jak rozumiesz pojęcie utrzymanie wyrobiska?
Wyrobiska korytarzowe pełniące, funkcje przewozowe, wentylacyjne, transportowe i inne powinny mieć przekroje poprzeczne gwarantujące bezpieczny i bezawaryjny ruch urządzeń właściwych dla ich prze­znaczenia.
Postępująca eksploatacja złoża powoduje często zmiany ciśnień, a niekiedy powstanie ciśnień dynamicznych i tąpań, których działanie może powodować:
- deformację obudowy, - zmniejszenie przekroju poprzecznego wyrobiska,
- zawał i zniszczenie wyrobiska.
Aby zapewnić stałą funkcjonalność wyrobisk korytarzowych i nie dopuścić do wyłączenia ich z ruchu, należy:
- prowadzić stałą obserwację i kontrolę przekroju poprzecznego oraz stanu obudowy wyrobisk,
- gdy przewiduje się wystąpienie zwiększonych ciśnień w wyrobi­sku, wówczas profilaktycznie wzmacniać jego obudowę,
- w razie pojawienia się uszkodzeń i deformacji obudowy, wymieniać ją lub wzmocnić, aby nie dopuścić do zawału,
- w przypadku wyraźnego zmniejszenia się przekroju poprzecznego, prowadzić przebudowę, przybierając w razie potrzeby stropu, spągu, ociosów w celu przywrócenia pierwotnego przekroju.
Całą tę działalność określa się jako utrzymanie wyrobisk.
Ad 2. W jaki sposób wzmacnia się obudowę wyrobisk korytarzowych?
Najbardziej skutecznym zabezpie­czeniem pod względem wytrzymałości i stabilności obudowy są podciągi pod­budowane stojakami. Stosuje się podciągi drewniane lub stalowe, podbudowane stojakami ciernymi lub hydraulicznymi. Stojaki stawia się pod podciągami w punktach zetknięcia podciągów z łu­kami przystropowymi. Zasadą jest, aby każdy podciąg podbudowany był, co najmniej trzema stojakami. W razie konieczności buduje się w osi wyrobiska dwa przylegające do siebie rzędy podciągów. Wzmacnianie odrzwiami pośrednimi nie zapewnia tej wytrzymało­ści co podciągi podbudowane stojakami, ale daje wolny od stojaków przekrój wyrobiska. W przypadku niemożności zabudowania podciągów podbudowa­nych stojakami lub stojaków pośrednich, można zastosować wzmoc­nienie obudowy odrzwiami pośrednimi, zabudowując kompletne nowe odrzwia pomiędzy odrzwiami istniejącymi.
Ad 3. Wyjaśnij pojęcie przebudowa wyrobiska - jak się ją wykonuje?


(…)

… (najczęściej na zmianie nocnej). Podnosi się wtedy całe przęsła toru i opiera je bokiem na ociosie na czas pobierki. Po dokonanej pobierce na odcinku przęsła układa się go na poprzednim miejscu.
W odpowiednich warunkach do pobierki spągu stosuje się obecnie maszyny zrywające spąg i ładujące zerwaną skałę na przenośniki taśmowe lub do wozów.
Ad 5. Jak wykonuje się przebudową zawałów?
Jeżeli zawał nastąpił…
…:
- zabezpieczyć zabudowane w przebudowywanym wyrobisku kab­le energetyczne oraz rurociągi; w tym celu kable opuszcza się na spąg i umieszcza w specjalnie przygotowanych rurach (rozciętych wzdłuż i skręconych odpowiednimi obejmami): rurociągi należy podwiesić na obudowie stałej przed i za przebudową;
- z wyrobiska przebudowywanego usunąć urobek i wszelkie zbędne przedmioty;
- wzmocnić obudowę wyrobiska przeznaczonego do przebudowy podciągami na odcinku co najmniej 4 m od miejsca rozpoczęcia przebudowy.
W miejscu rozpoczęcia przebudowy należy wykonać wdzierkę, postępując następująco:
- co najmniej trzy kolejne odrzwia od miejsca rozpoczęcia przebudowy w kierunku przeciwnym do kierunku przebudowy opiąć klamrami dystansowymi, zakładając je na strzemionach po obu stronach;
- kilofem usunąć opinkę spoza łuków przyociosowych i wykonać obrywkę ociosów; w razie konieczności zastosować urabianie robotami strzelniczymi;
- usuwanie opinki i urabianie (przybieranie skał) wykonywać na odcinku nie dłuższym jak jeden odstęp obudowy ŁP; obnażoną caliznę na ociosach opiąć okorkami, balami, połowicami roz­partymi do łuków przyociosowych obudowy ŁP;
- kilofem lub łomem usunąć opinkę znad łuku stropnicowego i wykonać obrywkę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz