Drążenie wyrobisk przygotowawczych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4214
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drążenie wyrobisk przygotowawczych - wykład - strona 1 Drążenie wyrobisk przygotowawczych - wykład - strona 2 Drążenie wyrobisk przygotowawczych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 19. Drążenie wyrobisk przygotowawczych.
19.1.Roboty przygotowawcze w pokładach węglowych.
Wybieranie udostępnionego odcinka złoża węglowego poprzedzone jest wykonaniem robót przygotowawczych. Stanowią one niejako pośrednie ogniwo między udostępnieniem i wybieraniem złoża.
Jak już poprzednio wspomniano, celem robót przygotowawczych jest podział złoża na sposobne do wybierania odcinki, a zadania wyrobisk przygotowawczych są identyczne jak wyrobisk udostęp­niających, dla których stanowią przedłużenie i które łączą z wyrobis­kami wybierkowymi.
Do zadań tych należą: przewóz, transport materiałów, jazda ludzi, doprowadzenie energii, podsadzki, odprowadzenie wody, przewiet­rzanie itp.
Udostępniony pokład węglowy dzieli się na pola eksploatacyjne, które z kolei dzielą się na pola wybierkowe.
Pole eksploatacyjne stanowi część pokładu zawartą w danym poziomie ograniczoną płaszczyznami poziomymi, górną i dolną, oraz płaszczyznami pionowymi przecinającymi pokład po linii nachylenia. Pole eksploatacyjne moze być ograniczone również granicą obszaru górniczego, uskokami, filarami ochronnymi itp.
W kopalniach węgla o modelu węglowym (patrz rys. 18.3) do wyrobisk przygotowawczych glównych (zwanych również wyrobiskami przygotowawczymi I rzędu) zalicza się:
- chodniki podstawowe i piętrowe,
- pochylnie działowe (łączące chodniki podstawowe w tym sa­mym pokładzie położone na różnych poziomach) i pochylnie międzypiętrowe.
W modelu kamiennym (patrz rys. 18.4) roboty przygotowawcze ograniczają się do wykonania chodników piętrowych i pochylń śródpiętrowych.
Pole wybierania jest to część pola eksploatacyjnego przygotowana do bezpośredniego wybierania lub w trakcie wybierania. Stanowi ono zazwyczaj część piętra ograniczoną chodnikami piętrowymi i pochylniami polowymi. Przy wybieraniu systemami ścianowymi taki podział jest wystarczający do prowadzenia robót wybierkowych. Wyrobiska przygotowawcze prowadzone dla uzyskania podziału pola eksploatacyjnego lub piętra na pola wybierania nazywa się wyrobiskami przygotowawczymi II rzędu.
Przy wybieraniu złoża ubierkami, zabierkami lub komorami ko­nieczny jest dalszy podział pola wybierania na filary, co wymaga wykonania dalszych wyrobisk korytarzowych, chodników filarowych i dowierzchni, z których prowadzone będą wyrobiska wybierkowe. Chodniki te i dowierzchnie nazywają się wyrobiskami przygotowawczymi III rzędu.
Na rys. 19.1. podano przykłady rozcięcia pola wybierkowego na filary za pomocą pochylń i chodników filarowych.
Rys. 19.1. Podział pola pochylnianego (wyrobiska przygotowawcze II i III rzędu) a - chodnikami filarowymi na filary podłużne normalne,


(…)

… i czasu trwania danego wyrobiska. Kształty i wymiary wyrobisk przygotowawczych ustala się podobnie jak poziomych wyrobisk udostępniających.
W kopalniach węgla kamiennego wszystkie wyrobiska korytarzo­we o wybiegu większym jak 300 m drążone są według specjalnie opracowanej dokumentacji określającej sposób drążenia, metrykę obudowy, sposób przewietrzania, wyposażenie i rozmieszczenie urzą­dzeń…
…. Następnie wykonuje się przybierkę skały płonnej, urabiając ją robotą strzelniczą i podsadzając uzyskanym urobkiem kamiennym kieszeń. Podsadzanie wykonuje się ręcznie.
Drążenie chodników węglowo-kamiennych szerokim przodkiem stosowane jest najczęściej w pokładach grubości poniżej 1,6 m. Ma ono niewątpliwe zalety, jakimi są:
- pozostawienie kamienia na dole, co odciąża przewóz dołowy, wyciąg szybowy…
… dochodzi do kilku lat, drugorzędnych robót przygotowawczych do kilku miesięcy. Obecnie po wprowadzeniu mechanizacji procesu wybierania, zwłaszcza w systemach ścianowych, oraz mechanizacji drążenia chodników dąży się do ograniczenia liczby równocześnie wybieranych pięter i pól wybierkowych, zwracając uwagę przede wszystkim na intensywność postępu przodków (zasada koncentracji). Pozwala to na zmniejszenie…
… jego drążenia.
Rys. 19.7. Harmonogram pracy kombajnu dla dobowego postępu 15 m cztery zmiany - zmiana w przodku
Temat: 19.3. Drążenie poziomych wyrobisk korytarzowych węglowo-kamiennych
19.3.1. Zasady i sposoby drążenia
Wszędzie tam, gdzie wysokość chodnika jest większa od grubości pokładu, występuje konieczność przybierania skał płonnych, a więc drążenia chodników węglowo-kamiennych. Przybierkę skał płonnych…
… podścianowe drąży się zwykle z przybierką spągu, co zapewnia właściwą pozycję przenośnika ścianowego względem pod­ścianowego i ułatwia wykonanie przesypów (rys. 19.8d).
Zasadniczo węgiel i kamienny urabia się oddzielnie, przy czym najpierw wybiera się węgiel, a potem kamień. Niekiedy dla uzyskania dużych postępów chodnika, gdy ilość przybieranej skały płonnej jest niewielka, węgiel i kamień urabia…
… strzelniczymi,
- zmechanizowanymi za pomocą kombajnów chodnikowych. W niektórych kopalniach stosowano również drążenie hydraulicz­ne, polegające na urabianiu calizny węglowej strumieniem wody pod ciśnieniem 4 do 6 MPa.
Sposób drążenia chodnika dobiera się w zależności od urabialności węgla, warunków geologicznych oraz danych dotyczących wybiegu i przekroju poprzecznego chodnika. W dążeniu do uzyskania możliwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz