Prognozowanie zagrożenia metanowego w wyrobiskach korytarzowych w_glowych urabianych kombajnami - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie zagrożenia metanowego w wyrobiskach korytarzowych w_glowych urabianych kombajnami - omówienie - strona 1 Prognozowanie zagrożenia metanowego w wyrobiskach korytarzowych w_glowych urabianych kombajnami - omówienie - strona 2 Prognozowanie zagrożenia metanowego w wyrobiskach korytarzowych w_glowych urabianych kombajnami - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
REFERAT Z WENTYLACJI I POŻARÓW III
Temat: Prognozowanie zagrożenia metanowego w wyrobiskach korytarzowych węglowych urabianych kombajnami
Wykonał: Prowadzący:
Spis treści:
1. Wstęp 3
2. Tok postępowania prowadzonych badań 4 3. Określenie zależności służących do obliczenia ilości metanu wydzielonego w czasie urabiania węgla kombajnami oraz metanu wydzielonego z ociosu węglowego 5
4. Określenie współczynnika nierówności wydzielania metanu w czasie urabiania
węgla 9
5. Przykład 11
6. Wnioski 11
7. Literatura 12
1. Wstęp
Drążenie wyrobisk w pokładach węgla powoduje zmianę rozkładu ciśnienia w otaczającym górotworze, obniżenie ciśnienia metanu i zmianę przepuszczalności gazowej. Do drążonych wyrobisk dopływa metan wolny zawarty w pustkach górotworu oraz metan zasorbowany w pokładach węgla.


(…)

… bezwymiarowej Fu), wzrasta wartość liczby Ku, co nie jest równoznaczne ze wzrostem ilości wydzielonego metanu. Na rysunku podano równanie regresji oraz współczynnik korelacji, który wynosi zaledwie R2=0,31,
Na rysunku widoczne są dwa zbiory danych. Jeden zbiór danych leżący ponad linią regresji, który obejmu­je wyrobiska drążone w górotworze nienaruszonym ro­botami górniczymi oznaczony przez Kn1 (rys. 2), oraz drugi zbiór danych oznaczony przez Kn2, leżący poniżej linii regresji obejmujący wyrobiska prowadzone w góro­tworze naruszonym robotami górniczymi, tzn. w odległości do 50 m nad wyrobiskiem była prowadzona eksploatacja pokładu.
Z przedstawionego rysunku 2 wynika, że w wyrobiskach drążonych w górotworze nienaruszonym robotami górniczy­mi wydziela się więcej metanu z urobku w porównaniu do wyrobisk…
… zmniejsza się w głąb calizny od maksymalnej wartości na powierzchni odsłonięcia pokładu do naturalnej wartości na granicy wpływu wyrobiska. Znaczne zwiększenie się szczelinowatości i przepuszczalności gazowej z przylegającej do chodnika strefy pokładu węgla występuje dla większości pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zwykle do głębokości 15-20 m od powierzchni odsłonięcia pokładu. Przestrzeń…
….
Wtedy = 0,3l.R2 Uwzględniając równania regresji podane na rysunku 2 oraz zależności opisujące wydzielanie metanu z urobku, można napisać zależności służące do obliczenia ilaści metanu wydzielonego z urobionego węgla [2]: - dla wyrobisk prowadzonych w górotworze nienaruszo­nym robotami górniczymi:
m3/min (3)
- dla wyrobisk prowadzonych w górotworze naruszonym robotami górniczymi
m3/min (4)
Na rysunku 3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz