Eksploatacja złóż - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja złóż - wykład - strona 1 Eksploatacja złóż - wykład - strona 2 Eksploatacja złóż - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kształt przekroju poprzecznego, rodzaje obudów.
Z uwagi na kształt przekroju poprzecznego wykonuje się wyrobiska prostokątne, wyrobiska z
e stropem owalnym (wycinek elipsy lub paraboli), trapezowe lub okrągłe. Wybór kształtu zale
ży od parametrów mechanicznych skał i stanu naprężeń wokół wyrobiska
Obudowy:
-podporowa(drewniana, murowa, stalowa)
-kotwowa(kotwy wbijane, rozprężne, wklejane)
Struktura złożowa
Zastosowanie:
-pokłady cienkie i średniej grubości zalegające regularnie
-pokłady niewykazujące skłonności do samozapaleń i tąpań
-przy upadzie większym od 5
Zalety:
-niskie koszty udostępniania
-krótki czas udostępniania
Wady:
-duże koszty utrzymania chodników podstawowych w węglu
-ograniczenie możliwości przygotowania większej ilości niezależnych pól eksploatacyjnych
-mała pewność ruchu
-trudna izolacja w przypadku pożaru
Struktura kamienna
Zastosowanie:
-złoża słabo nachylone o znacznej grubości
-pokłady skłonne do samozapleń i metanowe
-wiązki pokładów zalegających blisko siebie
-złoża zaburzone tektonicznie
Zalety:
-bezpieczeństwo ze względu na pożary i tąpania
-większa pewność ruchu
-niskie koszty utrzymania wyrobisk
-duża koncentracja wydobycia
Wady:
-duża ilość robót kamiennych
-duże koszty inwestycyjne
Typy kopalń
kopalnia jednostkowa - kopalnia podziemna udostępniona jednym zespołem szybów
wydobywczych, zjazdowych i materiałowych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie i
obsługujących cały obszar górniczy.
kopalnia zespolona - 1) kilka kopalń czynnych połączonych ze względów organizacyjnych i
ekonomicznych w jedną jednostkę administracyjną; 2) (!) w znaczeniu: kopalnia zespołowa.
kopalnia zespołowa - kilka kopalń o oddzielnych zespołach szybów zjazdowych,
wentylacyjnych, materiałowych oraz podsadzkowych, ale ze wspólnym zespołem szybów
wydobywczych i wspólnym zakładem przeróbczym.
Sposoby wykonywania wyrobisk korytarzowych.
Sposoby drążenia wyrobisk przygotowawczych:
a) wyrobiska pojedyncze
b) wyrobiska podwójne
c) wyrobiska potrójne
Ze względu na rodzaj materiału,z którego zrobiona jest obudowa wyróżniamy:
-obudowa drewniana
-obudowa murowana (np. cegła, betonity, beton)
-stalowa
-z tworzyw sztucznych (np. kotwie z włókna szklanego)
-mieszana
Schematy urabiania kombajnem chodnikowym:
a) urabianie punktowe- kombajn głowicowy, stożkowy, frezujący
b) urabianie liniowe- kombajn tarczowy frezujący
c) urabianie powierzchniowe- kombajn wiercący
W czasie pracy kombajnu głowica obraca się z prędkością ok. 60obrotów/min. Głowica zaopa
trzona w noże urabiające wcina się w caliznę. Pierwsze wcięcie wykonuje się przy spągu na g
łębokość do 500mm, a następnie urabia się caliznę warstwami poziomymi. Urobek opada na g
łowicę i zgarniany jest łapami na podawarkę zgrzebłową. Podawarka kombajnu podaje urobe
k na ciągnioną przez kombajn podawarkę taśmową, a ta na inny ośrodek odstawy.
Podstawowe systemy eksploatacji
System ścianowy jest to system wybierania złoża całą długością poziomu i na całą wysokość
czoła przodka. Stosowany głównie przy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz