Technika podziemnej eksploatacji złóż

note /search

Najważniejsze zagrożenia naturalne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1379

Najważniejsze zagrożenia naturalne występujące w górnictwie podziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego. Do podstawowych zagrożeń w górnictwie podziemnym należy zaliczyć zagrożenia takie, jak: -tąpaniami, -pożarowe, -zawałami, -metanowe, -wybuchem

Udostępnianie złóż - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

Ogólne zasady udostępniania złóż oraz charakterystyka wyrobisk udostępniających. Dla wszystkich udokumentowanych złóż sporządza się dokumentacje geologiczne, które stanowią podstawę do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin oraz ustanowienia obszaru górniczego. Koncesji udziela się na drodze...

Eksploatacja złóż - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2135

Kształt przekroju poprzecznego, rodzaje obudów. Z uwagi na kształt przekroju poprzecznego wykonuje się wyrobiska prostokątne, wyrobiska z e stropem owalnym (wycinek elipsy lub paraboli), trapezowe lub okrągłe. Wybór kształtu zale ży od parametrów mechanicznych skał i stanu naprężeń wokół wyrobis...

Pokład i jego elementy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2779

Pokład i jego elementy Pokład Jest to złoże zalegające na znacznej przestrzeni, ograniczone od góry i od dołu dwiema mniej więcej równoległymi płaszczyznami, stanowiącymi miejsce zetknięcia się pokładu ze skałami otaczającymi. Skały zalegającą bezpośrednio nad pokładem nazywa się stropem (wars...

Rodzaje obudów wyrobisk stosowanych w górnictwie podziemnym - omówieni...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 504
Wyświetleń: 6475

Rodzaje obudów wyrobisk stosowanych w górnictwie podziemnym Zadaniem obudowy wyrobisk korytarzowych jest zachowanie kształtu i wymiarów przekroju poprzecznego wynikających z jego funkcji, zabezpieczenie wyrobiska od zawału przez podparcie lub spięcie już odprężonej skały oraz uchronienie ludzi o...

Rodzaje wyrobisk w kopalniach podziemnych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 861
Wyświetleń: 10864

Rodzaje wyrobisk w kopalniach podziemnych Ze względu na przeznaczenie: 1) Wyrobiska poszukiwawczo - rozpoznawcze: ● szybiki poszukiwawcze ● rowy poszukiwawcze ● sztolnie poszukiwawcze 2) Wyrobiska udostępniające: GŁÓWNE: ● Szyb - wyrobisko pionowe o przekroju poprzecznym okrągłym, prost...

Systemy poekspoatacyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

Sposoby wypełniania przestrzeni poeksploatacyjnej Podsadzka - materiał nietoksyczny i niepalny, dostarczony z powierzchni lub wyrobisk drążonych w kamieniu, wypełniający pustki poeksploatacyjne. Materiałem podsadzkowym może być piasek lub odp...

Złoża nieforemne- - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1757

Złoża nieforemne: Żyły- są to złoża kp. Uż. Powstałe przez wypełnienie szczelin i spękań skorupy ziemskiej substancją mineralną odmienną od skał otaczających. Charakt. Ich cechą jest ich późniejsze pochodzenie od skał otaczających . Gdy subst. Mineralna wypełniająca szczelinę jest ściśle złączo...

Występowanie najważniejszych kopalni w Polsce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Występowanie najważniejszych kopalin w Polsce. Węgiel kamienny – Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Dolnośląskie ZW, Lubelskie ZW Węgiel brunatny – złoże Bełchatów koło Piotrkowa Trybunals...

Najważniejsze zagrożenia naturalne - omówienie

 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1974

Najważniejsze zagrożenia naturalne występujące w górnictwie podziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego. Do podstawowych zagrożeń w górnictwie podziemnym należy zaliczyć zagrożenia takie, jak: -tąpaniami, -pożarowe, -zawałami, -metanowe, -wybuchem