Najważniejsze zagrożenia naturalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Najważniejsze zagrożenia naturalne - omówienie - strona 1  Najważniejsze zagrożenia naturalne - omówienie - strona 2  Najważniejsze zagrożenia naturalne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Najważniejsze zagrożenia naturalne występujące w górnictwie podziemnym, ze
szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego.
Do podstawowych zagrożeń w górnictwie podziemnym należy zaliczyć zagrożenia takie, jak:
-tąpaniami,
-pożarowe,
-zawałami,
-metanowe,
-wybuchem pyłu węglowego,
-wyrzutami gazów i skał,
-wodne,
-klimatyczne.
-W mniejszym stopniu uwidaczniają się przejawy zagrożenia radiacyjnego.
Zagrożenie tąpaniami
Zagrożenie tąpaniami to możliwość wystąpienia tąpnięcia, zjawiska dynamicznego
spowodowanego wstrząsem górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego odcinek
ulega gwałtownemu zniszczeniu lub uszkodzeniu. W następstwie tego następuje
całkowita albo częściowa utrata jego funkcjonalności lub bezpieczeństwa użytkowania.
Zagrożenie zawałami
Zawał w wyrobisku to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się do niego
mas skalnych lub kopaliny ze stropu, albo ociosu w stopniu powodującym
niemożność przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krótszym niż osiem
godzin. Zawał w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi oraz cynku
i ołowiu to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się do wyrobiska mas skalnych na
skutek opadu skał stropowych na wysokość równą lub większą od
długości kotwi obudowy podstawowej, powodujące całkowitą lub częściową utratę
funkcjonalności lub bezpieczeństwa użytkowania wyrobiska.
Zagrożenie pożarowe.
Zagrożenie pożarowe ze względu na rozprzestrzeniające się w czasie pożaru gazy
i dymy może stwarzać niebezpieczeństwo dla dużej liczby pracowników.
W kopalniach węgla kamiennego najczęściej występowały pożary endogeniczne,
będące efektem samozapalenia się węgla (rejony stref uskokowych, warstwa węgla
pozostawiona w stropie, pokłady pozabilansowe, itp.) natomiast w kopalniach rud
miedzi pożary maszyn.
Zagrożenie metanowe
Zagrożenie metanowe związane jest przede wszystkim z obecnością metanu
w górotworze i jego uwalnianiem się w wyniku prowadzonej działalności górniczej.
Zagrożenie to wzrasta wraz z głębokością prowadzenia eksploatacji, metanonośnością oraz
malejącą przepuszczalnością skał. Ustala się 4 kategorie zagrożenia metanowego w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
1) jeżeli stwierdzono występowanie metanu pochodzenia naturalnego w
ilości 0,1-2,5 m3/Mg, w przeliczeniu na czystą substancję węglową
2) jeżeli stwierdzono występowanie metanu pochodzenia naturalnego w
ilości 2,5-4,5 m3/Mg, w przeliczeniu na czystą substancję węglową
3) jeżeli stwierdzono występowanie metanu pochodzenia naturalnego w
ilości 4,5-8 m3/Mg, w przeliczeniu na czystą substancję węglową
4) jeżeli stwierdzono występowanie metanu pochodzenia naturalnego w ilości powyżej 8
m3/Mg, w przeliczeniu na czystą substancję węglową, lub wystąpił nagły wypły
metanu albo wyrzut menatu i skał.
Wyrobiska w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających
węgiel kamienny zalicza się do wyrobisk:
1) niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska ze stopniem zagrożenia ,,a” ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz