Pokład i jego elementy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokład i jego elementy - omówienie - strona 1 Pokład i jego elementy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pokład i jego elementy
Pokład
Jest to złoże zalegające na znacznej przestrzeni, ograniczone od góry i od dołu dwiema mniej
więcej równoległymi płaszczyznami, stanowiącymi miejsce zetknięcia się pokładu ze skałami
otaczającymi.
Skały zalegającą bezpośrednio nad pokładem nazywa się stropem (warstwy stropowe), a
skały leżące bezpośrednio pod pokładem nazywa się spągiem (warstwy spągowe).
Najmniejsza odległość między stropem a spągiem pokładu nazywa się grubością pokładu.
Rozciągłość jest to krawędź przecięcia się płaszczyzny poziomej ze spągiem pokładu.
Rozciągłość generalna - linia prosta najbardziej zbliżona do kierunku rozciągłości pokładu w
granicach pola kopalnianego, a określająca nam zasadniczy kierunek szerzenia złoża.
Azymut rozciągłości jest to kąt pomiędzy kierunkiem północnym i kierunkiem rozciągłości,
mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Nachylenie pokładu - kąt, pod jakim pokład jest nachylony do płaszczyzny poziomej.
Upad - kierunek zapadania się pokładu. Wznios - kierunek wznoszenia się pokładu.
Podział pokładów ze względu na grubość i kąt nachylenia
Podział pokładów ze względu na grubość:
-Pokłady cienkie o grubości do 1,5 [m]
-Pokłady średnie o grubości od 1,5 [m] do 4,0 [m]
-Pokłady grube o grubości od 4,0 [m]
Podział złóż ze względu na kąt nachylenia:
-Pokładypoziomelubprawiepoziome0°÷5°
-Pokładysłabonachylone5°÷30°
-Pokładysilnienachylone30°÷45°
-Pokładystrome45°÷90°
Nieregularności w zaleganiu pokładów można podzielić na:
nieregularności pierwotne powstałe w czasie powstawania złoża, np. ścienienie lokalne lub
stałe, wyklinienie lokalne lub stałe, zgrubienie, rozszczepienie (zrastanie).
nieregularności wtórne powstałe po utworzeniu się pokładu:
- bez przerwania ciągłości: pofałdowania, kopuły, niecki, fleksury, zgrubienia,
wyprasowania.
- z przerwaniem ciągłości: uskoki.
Elementy uskoku(rys)
h- wysokość pionowa zrzutu (zrzut)
w- przesunięcie pochylne (ślizg)
p- przesunięcie poziome
a- amplituda uskoku
s- szerokość szczeliny uskokowej
β- kąt nachylenia płaszczyzny uskoku
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz