Systemy poekspoatacyjne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy poekspoatacyjne - omówienie - strona 1 Systemy poekspoatacyjne - omówienie - strona 2 Systemy poekspoatacyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby wypełniania przestrzeni poeksploatacyjnej
Podsadzka - materiał nietoksyczny i niepalny, dostarczony z powierzchni lub wyrobisk
drążonych w kamieniu, wypełniający pustki poeksploatacyjne. Materiałem podsadzkowym
może być piasek lub odpady przemysłowe spełniające określone wymogi ministerstwa
ochrony środowiska.
Rodzaje podsadzek:
podsadzka sucha:
 układana ręcznie
 miotana
 pneumatyczna (dmuchana);
podsadzka hydrauliczna-polega na tłoczeniu do wyrobisk kopalnianych pod ciśnieniem
nawodnionego piasku lub rzadziej skały płonnej celem zniwelowania ubytku masy
spowodowanego eksploatacją górotworu. Osiadanie terenu wynosi zaledwie10-15%
miąższości pokładu.
Podsadzka sucha i podsadzka hydrauliczna może być: pełna, częściowa
Obecnie w polskich kopalniach stosuje się podsadzkę hydrauliczną
Zawał – to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się do wyrobiska kopaliny lub mas
skalnych ze stropu albo ociosu w stopniu powodującym niemożność przywrócenia pierwotnej
funkcji wyrobiska w okresie nie krótszym niż 8 godzin. Przez zawał rozumie się także
przemieszczenie się mas skalnych do wyrobiska spowodowane tąpnięciem, jeśli powoduje
ono skutki takie jak wymienione wyżej.
System ścianowy podłużny
Pole wybierania wyznaczają najczęściej chodniki: podstawowy i wentylacyjny określonego
poziomu wydobywczego, a długość wybiegu ścian(wymiar po rozciągłości). Ograniczenie
pola wybierania stanowią najczęściej nieregularności w jego zaleganiu(uskoki, wymycia),
filary ochronne, granice obszaru górniczego stare zroby itp. W zależności od kierunku
przesuwania się frontu względem rozciągłości wydziela się systemy podłużne, poprzeczne i
przekątne.
System ścianowy poprzeczny z podsadzką
Systemy ścianowe z podsadzką hydrauliczną stosuje się:
-przy stropach III klasy
-w przypadku konieczności ochrony powietrznej lub pokładów wyżej zalegających
-przy wybieraniu pokładów grubych
-w pokładach o dużej skłonności do samozapalenia
Poprzeczne- Można stosować przy nachyleniu pokładu do 20° przy urabianiu całym frontem.
Przy większym nachyleniu (nawet do 90°) stosuje się systemy pośrednie, stanowiące pewną
odmianę systemu ścianowego poprzecznego (jankowicki lub miechowicki)
Ochrona wyrobisk korytarzowych.
Wyrobiska korytarzowe wymagają utrzymania ich przez pewien czas w takim kształcie, jaki
uzyskały po wydrążeniu. W tym celu chroni się je za pomocą znanych obudów górniczych. W
celu przeciwdziałania deformacji i zniszczeniu obudowy, spowodowanym naciskami skał
otaczających, wyrobiska korytarzowe zabezpiecza się poprzez wykonanie wzdłuż tych
wyrobisk stosów z elementów drewnianych lub metalowych z ręcznym wypełnieniem skałą
płonną. Stosuje się również wypełnienie wybranej przestrzeni skałą płonną układaną ręcznie
wzdłuż chronionego wyrobiska. Dla ochrony głównych wyrobisk korytarzowych najczęściej
wydziela się i pozostawia filary oporowe.
Eksploatacja pokładów grubych
Pokłady grube wybierane są z podziałem na warstwy. Obecnie grube pokłady węgla wybiera
się systemami ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz