Podział wyrobisk -omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział wyrobisk -omówienie - strona 1 Podział wyrobisk -omówienie - strona 2 Podział wyrobisk -omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Plan seminarium.
Pojęcie wyrobiska górniczego.
Podział wyrobisk ze wzg. na kształt i wymiary.
Podział wyrobisk ze wzg. na przeznaczenie.
Wyrobiska poszukiwawczo - rozpoznawcze.
Wyrobiska udostępniające.
Poziome
Pionowe
Pochyłe
Wyrobiska przygotowawcze.
Wyrobiska wybierkowe.
Pojęcie kopalni.
Modele kopalń.
Przecznicowy (złożowy)
Geometryczny (kamienny)
Struktury kopalń (wersja rozszerzona).
Złożowa.
Kamienna.
Wyrobisko Górnicze - jest to pusta przestrzeń powstała w kopalinie użytecznej lub w skale płonnej w wyniku prowadzenia robót górniczych.
W kopalniach węgla wyrobiska górnicze mogą znajdować się:
- w węglu i wtedy noszą nazwę wyrobisk węglowych,
- w kamieniu (skale płonnej) i wtedy nazywają się wyrobiskami kamiennymi,
- częściowo w węglu, a częściowo w kamieniu i wtedy nazywa się je węglowo-kamiennymi.
W zależności od tego, czy znajdują się na powierzchni ziemi czy pod powierzchnią, wyrobiska górnicze dzielą się na:
— odkryte (odkrywki),
— podziemne.
Wyrobiska podziemne mają kształty zbliżone do brył geometrycz­nych — sześcianów, prostopadłościanów, graniastosłupów, walców lub ich połączeń — a ich przekroje poprzeczne stanowią najczęściej prostokąty, kwadraty, trapezy, koła, elipsy lub ich odcinki i połączenia.
W kształcie większości wyrobisk górniczych można wyróżnić powierzchnie boczne, czyli ociosy, powierzchnię górną, zwaną pułapem lub piętrem, oraz powierzchnię dolną zwaną spodkiem. Jeżeli wyrobis­ko zostało wykonane w pokładzie tak, że pułap wyrobiska jest stropem pokładu, to powierzchnię tę nazywa się stropem wyrobiska, a jeżeli zostało wykonane tak, że spodek wyrobiska jest spągiem pokładu, powierzchnię tę nazywa się spągiem wyrobiska (rys. 1.1).
Rys. 1.1. Wyrobisko górnicze w pokładzie węglowym — przekroje poprzeczne
Podstawowe czynności, w wyniku których powstaje wyrobisko górnicze to urabianie, czyli odspajanie skał od calizny, i wybieranie urobionej skały, zwanej urobkiem.
Powierzchnia wyrobiska, która wskutek urabiania przesuwa się w głąb calizny stanowi czoło wyrobiska, a najbliższa przestrzeń wyrobiska przyległa do niego nazywa się

(…)

….
Gdy miąższość nadkładu jest znaczna, a pokłady zalegają stromo, korzystnie jest stosować szybiki połączone z przekopami, czyli pozio­mymi korytarzami łączącymi szybiki (rys. 1.2.2.).
Rys. 1.2.2. Szybiki i przekop poszukiwawczy
Sztolnie poszukiwawcze są to wyrobiska korytarzowe poziome, mające jedno wyjście na powierzchnię ziemi. Wykonuje się je dla rozpoznania złóż w rejonach górzystych, gdzie warstwy…
… się na:
— wyrobiska korytarzowe, cechujące się nieznacznym przekrojem poprzecznym w stosunku do ich długości; w kopalniach węgla wysokość wyrobisk korytarzowych powinna wynosić co naj­mniej 1,6 m; do wyrobisk korytarzowych zalicza się szyby, szybiki, sztolnie, przecznice oraz chodniki;
— wyrobiska komorowe, stanowiące obszerne wyrobiska górnicze cechujące się większymi wymiarami poprzecznymi niż wyrobis­ka…
… na panujące w góro­tworze ciśnienia oraz ze względów techniczno-organizacyjnych złoże powinno być wybierane planowo i po kolei, rozpoczynając od najwyżej położonych jego części. Dzieli się je płaszczyznami poziomy­mi na poziomy, które udostępnia się z szybu wyrobiskami korytarzo­wymi zwanymi przecznicami i przekopami.
Przecznicą nazywa się poziome wyrobisko korytarzowe udostęp­niające, wydrążone w skałach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz