Deformacje powierzchni terenu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deformacje powierzchni terenu-opracowanie - strona 1 Deformacje powierzchni terenu-opracowanie - strona 2 Deformacje powierzchni terenu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Podaj definicję szkody górniczej
Szkodami górniczymi nazywamy deformacje powierzchni terenu jak i górotworu oraz zjawiska im towarzyszące, które mogą być przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia obiektów na powierzchni terenu jak i zlokalizowanych w górotworze
2. Podaj podział deformacji powierzchni terenu. Co rozumie się przez deformacje ciągłe Podział deformacji:
Deformacje ciągłe
Deformacje nieciągłe
Deformacje ciągłe - są wynikiem przekształceń skorupy ziemskiej w czasie, w których makroskopowo nie uwidacznia się utrata ciągłości przylegających do siebie cząstek warstw tworzących powierzchnię ziemi ujawniających się w postaci niecek osiadania.
3. Podaj podział deformacji powierzchni terenu. Co rozumie się przez deformacje nieciągłe Podział deformacji:
Deformacje ciągłe
Deformacje nieciągłe Deformacje nieciągłe - są wynikiem przekształceń skorupy ziemskiej w czasie, w których makroskopowo uwidacznia się utrata ciągłości przylegających do siebie cząstek warstw tworzących powierzchnię ziemi ujawniających się w postaci zapadlisk o kształcie lejów, rowów, szczelin
4. Narysuj schematycznie przekrój przez nieckę niepełną. Jakie warunki muszą być spełnione aby wystąpiła niecka niepełna 5. Podaj definicję niecki zupełnej. Jakie warunki muszą być spełnione aby wystąpiła niecka zupełna L2r, W = Wmax
6. Narysuj i opisz elementy tworzące nieckę zupełną r - promień zasięgu wpływów głównych
H - głębokość eksploatacji
β - kąt zasięgu wpływów głównyc
7. Narysuj schematycznie wpływ eksploatacji zawałowej na powierzchnię terenu 8. Podaj wartości współczynnika osiadania „a” w zależności od sposobu kierowania stropem w czasie eksploatacji pokładu a = 0,7 eksploatacja z zawałem stropu
a = 0,6 eksploatacja podsadzką częściową układaną pasami
a = 0,5 eksploatacja z podsadzką suchą pełną
a = 0,15 eksploatacja z podsadzką hydrauliczną
a = 0,1 eksploatacja częściowa (pasami) z zawałem stropu
a = 0,02 eksploatacja częściowa (pasami) z podsadzką hydrauliczną
9. Wymień czynniki wpływające na formowanie się i kształt niecki osiadania -----głębokość eksploatacji,
rodzaj skał zalegających nad wybranymi pokładami,
sposób likwidacji wybranych przestrzeni,
nachylenie pokładów,
grubość wybranych pokładów,
kształt i wielkość wybranego pola,
kierunek wybierania pola,
stosunki wodne i zaburzenia geologiczne,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz