Iniekcja jako metoda kontroli migracji zanieczyszczeń z podziemni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Iniekcja jako metoda kontroli migracji zanieczyszczeń z podziemni - strona 1 Iniekcja jako metoda kontroli migracji zanieczyszczeń z podziemni - strona 2 Iniekcja jako metoda kontroli migracji zanieczyszczeń z podziemni - strona 3

Fragment notatki:

Iniekcja jako metoda kontroli migracji zanieczyszczeń z podziemnych składowisk odpadów
Składowanie odpadów pod powierzchnią ziemi, w zamykanych kopalniach jest w obecnych czasach jedną z najlepszych form gromadzenia zanieczyszczeń i ich izolowania od środowiska naturalnego. Podziemne składowiska pomimo swoich zalet stwarzają również pewne zagrożenia i niedogodności związane ze zdeponowaniem odpadów pod powierzchnią. Jedną z wad jest fakt, iż raz złożone w nieczynnych wyrobiskach zanieczyszczenia nie mogą być ponownie przetransportowane na powierzchnię zatem górotwór, w którym się znajdują powinien mieć jak najlepsze właściwości izolacyjne, które sprawią, iż nie będzie następowała migracja zanieczyszczeń poza miejsce ich składowania.
Cel i zakres zabezpieczenia wyrobisk górniczych przed zagrożeniem wodnym wynika z rozpoznania warunków hydrogeologicznych górotworu oraz planu robót górniczych. Założenia górnicze powalają na sprecyzowanie parametrów technicznych projektowanego zabezpieczenia, to jest jego przeznaczenia i charakteru, wymaganej wytrzymałości, szczelności, trwałości itp.
Ochrona użytkowych wód podziemnych i gospodarka odpadami, zwłaszcza w silnie zurbanizowanych rejonach, jest jednym z najważniejszych zadań w ochronie środowiska.
W działalności górniczej odpady najczęściej wykorzystywane są na powierzchni w procesach rekultywacji terenu lub składowane w pustkach poeksploatacyjnych kopalń w ramach przemysłowego ich wykorzystania. Podsadzone w taki sposób wyrobiska górnicze można traktować jako podziemne składowiska odpadów, zwłaszcza w przypadku gdy z ulokowanych odpadów mogą uwalniać się zanieczyszczenia. Składowisko podziemne ma szereg zalet w porównaniu ze składowiskiem na powierzchni ziemi (trwałe odizolowanie odpadów, ograniczenie szkodliwego oddziaływania odpadów itp.). Tematyka lokowania odpadów w wyrobiskach podziemnych jest szczególnie aktualna w warunkach restrukturyzacji górnictwa (likwidacja kopalń, rejonów, pól eksploatacyjnych), które daje nowe możliwości zagospodarowania znacznych ilości odpadów do wypełniania pustek poeksploatacyjnych czy likwidacji wyrobisk. Lokowanie popiołów lotnych w ramach różnych technologii górniczych (podsadzka samozestalająca, doszczelnianie zrobów zawałowych, pasy podsadzkowe, likwidacja zbędnych wyrobisk) jest powszechnie praktykowane w górnictwie węglowym.
Pamiętać jednak należy o wadach takiej działalności, do których należą:
— nieodwracalność procesu lokowania odpadów pod ziemią;
— brak możliwości kontroli procesów zachodzących w składowisku;
— możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych.
Wymienione wyżej wady składowisk wymagają przeprowadzenia analizy i identyfikacji zjawisk zachodzących w składowisku zarówno w momencie składowania, jak i wiele lat po jego zakończeniu. W pierwszej kolejności należy przeanalizować warunki przepływu wód w rejonie składowiska, a następnie procesy wpływające na możliwość migracji zanieczyszczeń. Analiza taka jest niezbędna do prawidłowej oceny zagrożeń ze strony składowanych odpadów.


(…)

… szczególnie trudne zadanie.
Podstawową metodę zabezpieczania górotworu przed migracją zanieczyszczeń i usuwanie tych zagrożeń jest stosowanie od wewnątrz iniekcji. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej przez układ nawierconych otworów. Podczas iniekcji uszczelnianie są nie tylko przecieki widoczne gołym okiem ale również następuje wypełnienie drobnych rys i porów. Oprócz…
… niebezpiecznych w nieczynnych kopalniach nie stanowi już tak dużego zagrożenia dla środowiska naturalnego, ujęć wody podziemnej itp. Literatura:
M. Pozzi, T. Mzyk, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, 2007, „Ocena wpływu na środowisko odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń w świetle modelowania hydrogeochemicznego”
S. Prusek, S. Stałęga, D. Stochel, Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, nr…
… skały luźne, inne w skały zwięzłe. Stąd też równocześnie z rozwojem środków do stabilizacji skał rozwijały się również metody iniekcji. Metody te dzieli się na:
klasyczną,
ciśnieniową,
strumieniowo - ciśnieniową,
elektrochemiczną.
Do iniekcji wzmacniająco - uszczelniającej z dużym powodzeniem mogą być stosowane tworzywa sztuczne, w tym żywice poliuretanowe. Spieniony poliuretan charakteryzuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz