CHARAKTERYSTYKA TWORZYW SZTUCZNYCH

Nasza ocena:

4
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CHARAKTERYSTYKA TWORZYW SZTUCZNYCH - strona 1

Fragment notatki:


CHARAKTERYSTYKA TWORZYW SZTUCZNYCH Polimer (grec. poly-wiele, meros-czesc) jest to związek zbudowany z cząsteczek, które odznaczają się wielokrotnym powtórzeniem.
Tworzywo sztuczne może być czystym polimerem, ale zwykle zawiera dodatkowe substancje pomocnicze (np. stabilizatory, napełniacze, plastyfikatory, barwniki).
Tworzywa sztuczne powstają w wyniku tzw. polireakcji, albo przez modyfikacje wielocząsteczkowych surowców naturalnych lub syntetycznych.
Do polireakcji zdolne sa tylko te związki małocząsteczkowe, które sa co najmniej dwufunkcyjne, tj. zawierają dwie grupy skłonne do reakcji, np. grupy alkoholowe (-OH) i kwasowe (-COOH). Istnieją trzy podstawowe typy reakcji: polimeryzacja, polikondensacja i poliaddycja oraz typ reakcji zwany kopolimeryzacja
Polimeryzacja polega na łączeniu sie wielu cząstek monomeru, któremu nie towarzyszy wydzielenie się małocząsteczkowych produktów ubocznych. Substancje reagujące nie zmieniają składu, a powstający polimer różni sie od monomeru wielkością cząsteczki. . (reakcja)
Kopolimeryzacja jest to łączna polimeryzacja mieszaniny co najmniej dwóch różnych monomerów. Tworzą sie
wówczas makrocząsteczki zawierające mery obydwu (lub więcej) rodzajów, tzw. kopolimery. Jednostki
monomeryczne mogą być ułożone w ciągi o przypadkowym rozmieszeniu zależnym od reaktywności i polarności komonomerów, mogą także posiadać uporządkowaną strukturę (noszą wtedy nazwę kopolimerów szczepionych i blokowych).
Budowa makrocząsteczki kopolimerów :REGULARNA SZCZEPIONA BLOKOWA
Polimeryzacja kondensacyjna jest procesem (stopniowym), w którym z substratów powstają cząsteczki oligomerów i polimerów, z wydzieleniem prostego związku chemicznego (np. wody, chlorowodoru, amoniaku). W polikondensacji, ze względu na wydzielanie się małocząsteczkowego produktu ubocznego, skład ilościowy powstającego polimeru jest inny od składu ilościowego substratu. (reakcja glikol etylenowy + kwas tereftalowy + politereftalan etylenu
Polimeryzacja addycyjna jest procesem łączenia się cząsteczek monomeru wskutek przemieszczania (przeskoku) ruchliwego atomu wodoru. Powoduje to powstawanie w monomerze reaktywnych ośrodków i umożliwia łączenie sie jego cząsteczek. Podczas zachodzącej, w czasie wytwarzania tworzyw poliaddycyjnych, polireakcji nie wydzielają sie żadne produkty uboczne, występuje natomiast zmiana wzajemnego układu atomów w cząsteczkach. Przykładem może być otrzymywanie poliuretanów . W reakcji tej biorą udział związki zawierające grupę -OH o ruchliwym wodorze i związki zawierające grupę -N=C=O (izocyjanowa), która może przyłączać wodór. Reakcja miedzy tymi grupami prowadzi do otrzymywania wiązania charakterystycznego dla uretanów.


(…)

… ogólnego przeznaczenia
- tworzywa inżynierskie
- tworzywa specjalne
- tworzywa funkcjonalne
MODYFIKOWANE TWORZYWA NATURALNE
termoutwardzalne
-tworzywa kazeinowe
termoplastyczne
- azotan celulozy
- octan celulozy
- propionian celulozy
- celuloza regenerowana
SYNTETYCZNE TWORZYWA POLIMEROWE
Polikondensaty *termoplastyczne
- poliamidy
- poliweglany
- poliestry liniowe
- polisulfony
*termoplastyczne
- żywice fenolowe
- żywice mocznikowe
- żywice melaminowe
- nienasycone poliestry
- silikony
- żywice alkidowe
polimery addycyjne
- polietylen
- polipropylen
- poli(chlorek winylu)
- poli(metakrylan metylu)
- polistyren
- poli(alkohol winylowy)
- poli(octan winylu)
- polimery fluorowe
Poliaddukty
* termoplastyczne
- poliuretany
- chlorowane polietery
* termoutwardzalne
- żywice epoksydowe
- usieciowane poliuretany…
…, pianek, lakierów, klejów, włókna i kauczuku.
Żywice epoksydowe (EP) Największe znaczenie przemysłowe wśród żywic epoksydowych maja chemoutwardzalne żywice wytwarzane z epichlorohydryny i dianu. W zależności od stosunku
ilościowego substratów w procesie otrzymywania żywic powstają żywice ciekłe lub twarde. żywice epoksydowe wykazują doskonała przyczepność do wszystkich prawie tworzyw, szczególnie metali, dobre właściwości mechaniczne, bardzo dobre właściwości elektryczne, odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemikaliów, mała nasiąkliwość wody. żywice lane służą do odlewania kształtek, zalewania różnych elementów i części oraz impregnacji. żywice epoksydowe służą także do produkcji lakierów antykorozyjnych, do wyrobu laminatów, zwłaszcza z tkaniny szklanej, służących jako materiał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz