Opracowanie pytań na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań na egzamin - strona 1 Opracowanie pytań na egzamin - strona 2 Opracowanie pytań na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Zbigniew Głuszczak
Geografia Gospodarcza
Przykładowe Pytania na Egzamin
1. Wymień rodzaje przyrostu naturalnego, opisz jeden z nich i podaj przykład?Pierwotny
Eksplozji geograficznej
Europejski – nie występuje tylko w Europie, implozja geograficzna (zjawisko niskiego, czasem
ujemnego przyrostu naturalnego) np. Ukraina, Białoruś
2. Konsekwencje niskiego/wysokiego przyrostu naturalnego na przykładach?
Niskiego: starzenie się społeczeństw, problem z systemem ubezpieczeń społecznych, mniej osób w wieku
produkcyjnym, napływ emigrantów z krajów słabo rozwiniętych, zmiana struktury popytu, poczucie alienacji
Wysokiego: odmłodzenie struktury wiekowej społeczeństwa, brak miejsc w żłobkach, przedszkolach, szkołach,
możliwość braku mieszkań i pracy, wzrost bezrobocia, patologie, problem niedożywienia w krajach słabo
rozwiniętych.
3. Migracje – podział, mierniki, główne ośrodki polonijne, konsekwencje migracji, przykłady?
ze względu na przyczynę (polityczna, ekonomiczna, społeczna, religijna, turystyczna)
ze względu na czas (stała, okresowa)
ze względu na sposób podjęcia decyzji (dobrowolna, przymusowa)
ze względu na obszar (wewnętrzne, zewnętrzne)
Saldo migracji - różnica między liczbą emigrantów, a liczbą imigrantów
Główne ośrodki polonijne – USA, Niemcy, Brazylia, Białoruś, Litwa
Konsekwencje migracji – zmiana struktury geograficznej, wyludnienia/przeludnienia, zaburzenia struktury płci,
bezrobocie, powstanie mniejszości narodowych
4. Wymień bariery i atrakcje przyrodnicze, krótko scharakteryzuj jeden z wybranych?
Bariery – grawitacyjna, wodna, świetlna, termiczna (bariera wysokościowa: przeciętne ciśnienie atmosferyczne
to 1013 hPa, jeżeli ciśnienie jest podobne to warunki osadnicze są korzystne. Wraz ze wzrostem wysokości
ciśnienie maleje (2500m n.p.m zaczynamy odczuwać brak tlenu, 4000m n.p.m choroba wysokościowa – granica
nieprzekraczalna dla osadnictwa, 6000m n.p.m występowanie granicy śmierci). W górach występuje bardzo
uboga gleba, problemy sprawia budownictwo i transport)
Atrakcje przyrodnicze: zdolność żywicielska (żyzne gleby), łagodny klimat, występowanie surowców
mineralnych, bezpieczeństwo społecznego bytu, stosunki społeczno-ekonomiczne
5. Wymień obszary największej/najmniejszej koncentracji ludności, podaj przykład i przyczyny?
EUROPA – Zagłębie Ruhry, Okręg Doniecki (występowanie surowców mineralnych)
AZJA – Nizina Chińska, Nizina Gangesu i Indusu
AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA – Nizina Zatokowa
AMERYKA POŁUDNIOWA – Nizina La Platy
AFRYKA – dolina i delta Nilu
6. Krótko scharakteryzuj rozmieszczenie ludności w Polsce?
Trójkąt koncentracji ludniości Polski:
- Trójmiasto
- Jelenia Góra
- Przemyśl
Dr. Zbigniew Głuszczak
Geografia Gospodarcza
Przykładowe Pytania na Egzamin
Gęstość zaludnienia w Polsce to 123 osoby/km2. Najwięcej w woj. Śląskim (377 osób/km2), Małopolskie (216
osób/km2), Mazowieckie (146 osób/km2), Dolnośląskie (144 osoby/km2) Łódzkie (140 osób/km2). Najmniejsze
w Podlaskim, Lubuskim, Warmińsko-Mazurskim.
7. Mierniki gęstości zaludnienia, przykłady?
Wskaźnik brutto – liczba ludności danej jednostki terytorialnej przypadająca na jednostkę powierzchni ogólnej.
Wskaźniki fizjologiczne – liczba mieszkańców danej jednostki terytorialnej odniesiona do liczby ludności
przypadającej na 1ha użytków rolnych.
8. Najbardziej zaludnione państwa świata – charakterystyka?
- Chiny
- Indie
- USA
- Indonezja
9. Rozmieszczenie ludności wg. kontynentów?
- A

(…)


przypadającej na 1ha użytków rolnych.
8. Najbardziej zaludnione państwa świata – charakterystyka?
- Chiny
- Indie
- USA
- Indonezja
9. Rozmieszczenie ludności wg. kontynentów?
- Azja – 126 osób/km2
- Afryka – 32 osoby/km2
- Europa – 32 osobykm2
- Ameryka Środkowa – 28 osób/km2
- Ameryka Północna –
- Australia i Oceania 10. Podaj definicje urbanizacji?
Proces zamian zachodzących w strefie osadniczej…
… ośrodki wydobycia: węgla kamiennego, gazu
ziemnego, surowców rozszczepialnych?
21. Podaj główne okręgi przemysłowe w Polsce?
- Górnośląski Okręg Przemysłowy
- Warszawski Okręg Przemysłowy
- Łódzki Okręg Przemysłowy
22. Wymień 5 najważniejszych okręgów przemysłowych świata – scharakteryzuj jeden?
- Okręg Uralski (surowcowy - Rosja)
- Kuźnieckie Zagłębie Węglowe (surowcowe - Rosja)
- Donieckie Zagłębie Węglowe (surowcowe - Ukraina)
- Okręg Północny (surowcowy Chiny)
- Damodar (surowcowy - Indie)
23. Największe uprawy: pszenicy, ryżu, żyta, trzciny cukrowej, buraka cukrowego, używek?
Pszenica – Chiny, Indie
Ryż – południowo-wschodnia Azja
Żyto – Białoruś, Ukraina
Trzcina cukrowa – Indie, Pakistan
Burak cukrowy – Francja, Niemcy
Kawa – kraje Ameryki Środkowej, Wybrzeże Kości Słoniowej
Tytoń – Nizina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz