Zmiany w światowym przemyśle

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w światowym przemyśle - strona 1 Zmiany w światowym przemyśle - strona 2 Zmiany w światowym przemyśle - strona 3

Fragment notatki:

Zmiany struktury gałęziowej i przestrzennej światowego przemysłu
Szczególnie lata 60 ubiegłego wieku znaczyły się Zmianami struktury gałęziowej i przestrzennej światowego przemysłu. Przechodzenie od industrializacji do reindustrializacji- stopniowe przechodzenie od przemysłu o charakterze intensywnie kapitałowym do intensywno- umysłowych (co nie oznacza że kapitał przestał mieć dużą role)
Zaczął maleć przemysł taki jak :
Górnictwo Hutnictwo
Inne przemysły surowcowe
Upadek okręgów i ośrodków przemysłowych związanych z wyżej wymienionymi . w krajach wysoko rozwiniętych zaczęły się w większym stopniu przygotowania do dalszych zmian (nastąpił proces zmiany świata przemysłowego ) . W latach 60 pojawiły się technopolia , między innymi wśród nich wyróżniała się Ameryka ( Dolina krzemowa ) a Japonia w tym czasie była III na świecie . Natomiast w latach 70 -tych region Pacyfiku wschodniego włączył się również w określenie produkcji wysokich technik , czemu sprzyjało przesunięcie w tym czasie produkcji przemysłowej w jego kierunku . Zaczęto odchodzić od produkcji typowo Fordowskiej tzn. masowej produkcji , i zaznaczył się kierunek zwany Postfordyzmem . W tym czasie nastąpiło przyspieszenie przejścia gospodarstw wysokorozwiniętych w skutek szoku energetycznego Natomiast lata 80 i do dnia dzisiejszego nastąpiły zmiany :
Rozpowszechnienie postfordystycznego modelu produkcji Przechodzenie na postfordyzm
Zacieranie się różnic pomiędzy przemysłem a usługami
Dalsze zmiany w strukturze światowego przemysłu polegające na tworzeniu przez międzynarodowe koncerny (tzw. Sieci przemysłowe ) MIGRACJE
Migracją lub ruchem migracyjnym nazywamy całokształt przesunięć przestrzennych prowadzący do zmiany zamieszkania ( 2 biegunowy ruch ludności napływ(imigracja) i odpływ czyli (emigracja) Typy migracji Ze względu na trwałość migracji Stałe (zmiana miejsca zamieszkania)
Okresowe (wyjazd do prac sezonowych )
Codzienne( praca)
Ze względu na kierunek Wewnętrzne( miasto wieś)
Zewnętrzne (zagranica)
Odległość migracji Lokalna
Regionalna(wojewódzka)
Krajowa
Międzynarodowa( opuszczeni kraju)
Przyczyny migracji
ekonomiczne
poza ekonomiczne
na tle religijnym
dobrowolne( pielgrzymki)
wymuszone


(…)

… w związku z dwoma wielkimi procesami urbanizacyjnymi zaczęła się migracja ze wsi do miast . Czynnikiem tego były inwestycje planu 6 letniego ( uprzemysłowienie Polski ) . Jeśli przeanalizować bilans migracyjny pomiędzy rokiem 45 a 46 to saldo migracji było ujemne . Jeżeli Polska w roku 1950 liczyła 25 milionów a po wojnie 22,2 miliona (45 r. ) obecnie liczy (38,3) Proces urbanizacyjny Urbanizacja…
… na zewnątrz miast ))
wzrasta liczba zatrudnionych w pozarolniczych działaniach najpierw w przemyśle i budownictwie a następnie w przemyśle ) Urbanizacja to łańcuch konkretnych zmian w przestrzeni geograficznej występujących w postaci 2 typów ról jako proces dośrodkowy ( aspekt demograficzny i socjologiczny)
jako proces odśrodkowy ( upowszechnianie się wartości miejskich w skali całego społeczeństwa) INFRASTRUKTURA To podstawowe uzgodnienia i instytucje świadczące niezbędne usługi dla funkcjonowania działów gospodarki i zapewniające odpowiednie warunki bytu Mamy dwa rodzaje infrastruktury:
Infrastruktura techniczno-informatyczna ( tworzy w przestrzeni układy liniowe )
Transport Łączność komórkowa
Zadania infrastruktury techniczno informatycznej Zapewnia właściwe funkcjonowanie poszczególnych działów gospodarki integruje układy społeczno ekonomiczne Infrastruktura społeczna ( tworzy w przestrzeni układy punktowe )
Szkoły Przedszkola
Urzędy Zadania infrastruktury społecznej zaspokojenie potrzeb człowieka Cechy infrastruktury charakter służebny ( obsługuje różne formy sfery produkcyjnej )
bryłowatość( niepodzielność) urządzeń infrastrukturalnych oznacza to że ze względów ekonomicznych i technicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz