Statystyka - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - zadania - strona 1 Statystyka - zadania - strona 2 Statystyka - zadania - strona 3

Fragment notatki:

60% ludzi mieszka w Azji (prawie 4 mld)
14% w Afryce (920 mln)
11% w Europie (730 mln)
8,5% w Ameryce Łacińskiej i Karaiby (550 mln)
5% w północnej Ameryce (330 mln)
0,5 % Oceania (34 mln)
Na innych kontynentach będzie rosła liczba ludności, w Europie będzie spadać.
Współczynnik dzietności:
Światowy - 2,7
Europa - 1,4
Afryka - 4,9
Azja i Ameryka Łacińska- 2,5
Ameryka Północna - 2,0
Oceania - 2,4
Społeczeństwo Europy generalnie się starzeje.
EUROPA:
Najbardziej ludne kraje:
Niemncy, (Turcja), Francja, Wielka Brytania, Włochy
Najmniej ludne:
(Islandia), Malta, Cypr, Estonia, Łotwa
Największa gęstość zaludnienia:
Malta, Holandia, Belgia
Najmniejsza:
Islandia, Norwegia, Finlandia, Szwecja
Europa: 15,7% to osoby do 15 roku, 17% powyżej 65 roku
Dodatnie saldo migracji:
Włochy, Hiszpania, UK,
Ujemne:
Niemcy, Polska, Litwa
Największy współczynnik dzietności:
Islandia, Irlandia, Francja, UK, Norwegia (od 2,1 do 1,9)
Najmniejszy:
Słowacja, Rumunia, Polska, Węgry (od 1,25 do 1,32)
Średni wiek urodzenia dziecka w UE to 28 lat.
Najwyższy współczynnik małżeństw:
Polska, Dania, Malta (6 - 6,8) Macedonia (7,2), Turcja (9)
Najniższy:
Słowenia, Luksemburg, Bułgaria (od 3 - 3,6)
Najwyższy współczynnik rozwodów:
Litwa, Czechy, Belgia (3 - 2,8)
Najniższy:
Włochy, Macedonia, Chorwacja, Słowenia (0,6 - 1,1)
Najdłuższe życie kobiet:
Hiszpania, Francja, Szwajcaria (ok. 84)
Najkrótsze:
Macedonia, Rumunia, Łotwa, Bułgaria (ok. 75)
Średnia w UE: 82
Najdłuższe życie mężczyzn:
Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein, Szwecja (79)
Najkrótsze:
Litwa, Łotwa, Rumunia, Węgry (65)
Średnia w UE: 75
Największa ilość osób z zagranicy:
Niemcy, Hiszpania, UK
Najmniejsza:
Rumunia, Malta, Litwa
Najczęściej migrują osoby w wieku 15 - 39 lat.
Aplikacje o azyl, najwięcej:
Szwecja, Francja, UK, Grecja
Najmniej:
Islandia, Łotwa, Estonia
Najczęstsze przyczyny śmierci: nowotwory, choroby serca, wypadki
Więcej mężczyzn umiera na raka niż kobiet.
Więcej mężczyzn popełnia samobójstwa (najczęściej Litwa, Węgry, Estonia)
Mediana wieku w Europie to ok. 38 lat ( Afryka ok. 23 lata)
Średnia długość życia to 76 lat (ok. 49 lat)
POLSKA:
Więcej kobiet niż mężczyzn, ok. 43 roku życia wyrównuje się nadwyżka mężczyzn (w mieście szybciej).


(…)


Więcej zwieranych w mieście niż na wsi.
Średni wiek zawierania małżeństw to 27 lat.
Kobiety 26, mężczyźni 28.
Średni staż małżeństwa to 14 lat.
Współczynnik rozwodów - 17.
Najwięcej kobiet rodzi dzieci z wykształceniem średnim i wyższym.
Obecnie więcej jest urodzeń niż zgonów.
Coraz więcej dzieci rodzi się poza małżeństwem (ok. 20%)
Trwanie życia mężczyzn: 71 lat, kobiet 80.
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, potem nowotwory.
Współczynnik umieralności niemowląt to ok. 5,5.
Po 2 dziecku zwiększa się szansa umieralności dziecka.
Główne kierunki emigracji: Niemcy, UK, USA, Holandia, Kanada, Irlandia
Imigracji: UK, Niemcy, USA, Irlandia, Ukraina, Holandia, Włochy
Duża emigracja z kraju od 2005 roku, teraz powoli zbliża się do zera.
Najwięcej uchodźców: Rosja, Gruzja, Armenia
Najczęściej przyznawane obywatelstwo: Ukraina, Białoruś, Rosja
Najwięcej osób migruje w wieku 25 - 34 lata i z wykształceniem średnim.
Polacy najczęściej studiują w: Niemcy, UK, Francja, USA
Cudzoziemcy studiujący w Polsce: Ukraina, Białoruś, Norwegia, USA
Ludność Polski stanowi 7,6 % ludności krajów UE.

… lat ( Afryka ok. 23 lata)
Średnia długość życia to 76 lat (ok. 49 lat)
POLSKA:
Więcej kobiet niż mężczyzn, ok. 43 roku życia wyrównuje się nadwyżka mężczyzn (w mieście szybciej).
Mediana wieku w Polsce to prawie 38 lat.
Mężczyzn: 36, kobiet 40.
Mamy 18 % osób w wieku przedprodukcyjnym, 65% w wieku produkcyjnym i 16% w poprodukcyjnym
Współczynnik zawierania małżeństw - 6,8
Współczynnik rozwodów - 1,7…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz