Kształtowanie zróżnicowań rdzeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie zróżnicowań rdzeń - strona 1 Kształtowanie zróżnicowań rdzeń - strona 2 Kształtowanie zróżnicowań rdzeń - strona 3

Fragment notatki:


31.01.2010 r.
III rok ZSG 09/10
Grupa 7
Ćwiczenie 3 : Kształtowanie zróżnicowań rdzeń- peryferia dla wybranych obszarów metropolitalnych Polski
Głównym celem ćwiczenia jest określenie i opisanie zmian wielkości wybranych zjawisk społecznych i ekonomicznych wokół wybranych obszarów metropolitalnych Polski: Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic.
Podstawą analizy są dane ilościowe wskaźnika salda migracji wewnętrznych i zagranicznych dla pasów gmin wchodzących w skład otaczających wymienione powyżej metropolie.
Migracje ludności są obok przyrostu naturalnego, podstawowym czynnikiem zmiany liczby ludności na danym obszarze. Dotyczą w istocie rzeczy nie tyle przemieszczeń ludności i ich ruchliwości przestrzennej, ile zmian liczby ludności zameldowanej w danej jednostce administracyjnej.
Spośród przedstawionych metropolii największym ujemnym saldem migracji wewnętrznych wyróżniają się Katowice. Natomiast zdecydowanie największe dodatnie saldo migracji wewnętrznych wystąpiło w metropolii warszawskiej i krakowskiej. W miastach tych- centrach potencjalnych metropolii- obserwuje się niewielki tylko wzrost liczby ludności. Natomiast w otaczających te miasta obszarach metropolitalnych, obserwuje się silne procesy suburbanizacyjne- wzrost liczby mieszkańców w promieniu 30 km od miasta, przy niewielkiej liczbie mieszkańców w mieście centralnym. Katowice cechuje silny spadek liczby ludności i ogólny regres demograficzny. Nieco odmienne tendencje można zaobserwować w metropolii wrocławskiej, która charakteryzuje się ujemnym spadkiem liczby ludności w samym mieście Wrocław i jednocześnie największą, spośród wszystkich wydzielonych stref, dynamiką wzrostu liczby mieszkańców pierwszego pierścienia.
Wyraźny spadek salda migracji wewnętrznych Katowic i obszarów przyległych może mieć kilka przyczyn, jak np. uciążliwość życia w wielkim mieście ,,przemysłowym” (hałas, zanieczyszczone powietrze), upowszechnienie prywatnych samochodów- zwiększyła się dostępność do innych miast. Przykładem zależności tych czynników może być strefa 5, gdzie tylko tam, spośród ostatnich stref wymienionych w analizie metropolii występuje dodatni wzrost liczby ludności. W metropolii Warszawy i Krakowa zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców w samym mieście centralnym, jak i w pierścieniach gmin wokół tych miast. W miastach tych próbują znaleźć pracę młodzi ludzie z obszarów dotkniętych chronicznym bezrobociem. Znaczna ich część to ci, którzy kończą studia, a nie mają większych szans na zatrudnienie w miejscowości, skąd pochodzą. Zatrzymują się oni u krewnych lub znajomych, ewentualnie wynajmują mieszkania, nie są jednak meldowani, a umowy najmu nie są rejestrowane w urzędach skarbowych. Z formalnego punktu widzenia osoby te mieszkają zatem poza tymi głównymi ośrodkami. W obszarach metropolitalnych Wrocławia w migracjach wewnętrznych przeważa kierunek z miasta do miasta (strefa 1 i 2), natomiast najmniej osób przeniosło się ze wsi na inne tereny wiejskie (strefy: 3, 4, 5)- gdzie występuje ujemny wskaźnik salda migracji wewnętrznych. Rozważając możliwość migracji lub pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania, za jedną z wielu przyczyn można wymienić sprawy rodzinne, choćby np. zawarcie małżeństwa, także przyczynami mogą być tutaj warunki mieszkaniowe- co może wiązać się z niższymi kosztami budownictwa i życia na obszarach przyległych do większych aglomeracji. Najszybciej rozrastają się miejscowości leżące w strefie podmiejskiej, gdzie mogą to obrazować powyższe dan

(…)

…, gdzie jest więcej miejsc pracy. Dowodzi tego kierunek migracji wewnętrznych głównie do Warszawy i Krakowa- czyli dwóch najbardziej atrakcyjnych pod wieloma względami miast w Polsce, oraz w przyległych gminach, znajdujących się w sąsiedztwie tych dużych ośrodków metropolitalnych. Ponadto migracje te mają charakter trwały. Siła przyciągania miasta, polega nie tylko na większej możliwości kształcenia się, ale także lepszej…
… te czynniki wyraźnie hamują emigrację ze wsi do miast w Polsce, jak ma się to na przykładzie konurbacji górnośląskiej. Co więcej dobre drogi, powszechny dostęp do Internetu i innych środków komunikacji uruchomiły ten odwrotny proces- emigrację z miast na wieś. Decyzje o migracjach zagranicznych mogą podejmować także ludzie młodzi. Migracje te mogą być związane głównie z pracą lub możliwościami większego…
…, atrakcyjność turystyczna, siła decyzyjna, dostępność komunikacyjna, oznacza z reguły pełnienie szeregu funkcji, które są uznawane za istotne przy wyróżnieniu obszarów metropolitalnych.
Wśród czterech potencjalnych metropolii najmniejsze szanse rozwoju mają niewątpliwe Katowice, które cechuje słaby regres ludnościowy. Cechuje je industrialna przeszłość, przewaga przemysłów schyłkowych oraz konieczność…
… głębokiej restrukturyzacji gospodarki i rekultywacji przemysłowych odłogów. Degradacja środowiska oraz zniszczona tkanka miejska wymagają także radykalnej rewitalizacji. Sytuacja ta może być rezultatem zahamowania migracji wieś-miasto oraz odpływu ludności z miast o stosunkowo dużym zagrożeniu ekologicznym i cechującym się tradycyjnym przemysłem. Warszawa w analizowanych wskaźnikach ma największe dodatnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz