struktury ludności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
struktury ludności - strona 1 struktury ludności - strona 2 struktury ludności - strona 3

Fragment notatki:


STRUKTURY LUDNOŚCI :
- cechy badane w spisach: ( minimum demograficzne : wiek, płeć, stan cywilny (obligatoryjne)
- inne cechy: wykształcenie, narodowość, wyznanie, obywatelstwo
1. PŁEĆ :
- męska, żeńska w sensie prawnym
- jest cechą niezmienną w czasie
- można zmienić płeć sądownie
Współczynnik feminizacji :
- liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn
LK - liczba kobiet LM - liczba mężczyzn
na świecie więcej mężczyzn
w Polsce przeważają kobiety (i w krajach wysokorozwiniętych) %-owy udział :
POLSKA- 107
podlaskie- 105
łódzkie- 110
WF 112- mega anormalność (głównie po wojnie)- w krajach postradzieckich
114-117- wieka nadumieralność mężczyzn
2. WIEK :
- jest cechą zamienną w czasie
- 100 kategorii wieku, grup wiekowych
* badanie- równie rodzaje grupowania (w podziale na płeć); 3 grupowania ludu według wieku :
1. grupowanie urbanistyczne - w zależności od potrzeb infrastruktury wraz z wiekiem:
Grupy:
a) 0-2- żłobek (rekrutacja do żłobków, jest ich mało)
b) 3-6- przedszkole (w Polsce najniższy wskaźnik uczęszczania do przedszkola)
c) 7-12- szkoła podstawowa
d) 13-15- gimnazjum
e) 16-18- szkoła średnia
2. grupowanie demograficzne - służy do liczenia współczynników:
a) grupy roczne
b) grupy pięcioletnie (0-4), / 65 mężczyźni-
Od 1.01.2009r. - wypłata emerytur w nowym systemie
- gorszy dla kobiet (krótszy okres pracy, krótsze o 5 lat okres płacenia składek, dodatkowo przerwy macierzyńskie = razem około 8-9 lat krótszy okres składkowy; kapitał dzielony przez średnią długość życia
- emerytury kobiet dużo niższe
PRZYROST BEZWZGLĘDNY

(…)

… wdowy); słabe finansowo
- 2- osobowe: 22,3/23,2%: starsze małżeństwa; samotna matka z dzieckiem; młode osoby bez dzieci
- 3- osobowe: 20,3/19,9%: rodzice + 1 dziecko
- 4- osobowe: 20/18%: rodzice + 2 dzieci
- 5- osobowe: 9,8/8,2%
2. struktura gospodarstw domowych 1- osobowych:
- >25%: mazowieckie, łódzkie (najwyższy wskaźnik feminizacji, głównie stare kobiety), śląskie, dolnośląskie, podlaskie, zachodnio-pomorskie
- najmniej: podkarpackie, małopolska
* osoby niepełnosprawne:
- 14,3%- ogółem populacji w Polsce;
∙ 13,9% mężczyźni
∙ 14,7% kobiety
- narasta z wiekiem (75<… to już połowa ludzi)
STRUKTURA LUDNOŚCI WG AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ:
Ludność w wieku produkcyjnym:
- aktywna zawodowo: pracujące + zarejestrowani bezrobotni (aktywnie poszukują pracy)
- bierna zawodowo: brak wnoszenia wkładu w dochód…
… i zawodowe
współczynnik aktywności zawodowej:
- 1993r. 65%
- 2002r. wieś 56%/miasto 54%
współczynnik obciążenia ludności pracującej osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo:
- 1993r. 850 bezrobotnych, biernych zawodowo/100 pracujących
- 1988/1999r. 1000
 wzrost obciążenia
- 2002r. 1250
W wieku 15 lat i więcej/2002r.:
- w wieku produkcyjnym 75,9%
- w wieku poprodukcyjnym 18,7%
- w wieku przedprodukcyjnym…
… demograficznym
- I okres wg teorii przejścia demograficznego (I- faza)
- wysoka różnorodność i umieralność
2. PIRAMIDA TYPU ZASTOJOWEGO (STACJONARNA):
- społeczeństwo dojrzałe demograficznie
- niska rozrodczość, niska umieralność
- społeczeństwa, które zakończyły przejście demograficzne
3. PIRAMIDA TYPU REGRESYWNEGO (II połowa XX w.):
- społeczeństwo stare demograficznie
- umieralność przewyższyła urodzenia…
… dla noworodków to 105: (105 chłopców na 100 dziewczynek)- normalna wartość.
Zmaskulinizowanie: Kraje Arabskie: Katar, ZEA; kraje naftowe- Kuwejt, Bahrajn, Falklandy, Andora (napływ z ościennych krajów mężczyzn do pracy w przemyśle naftowym); Indie, Pakistan, Bangladesz, Chiny.
Sfeminizowane: Łotwa, Ukraina >115; Rosja, Estonia, Białoruś (duża umieralność mężczyzn, złe nawyki- alkoholizm)
Kraje azjatyckie…
… w Polsce to związki nieformalne wg spisu (partner/partnerka)
WYKSZTAŁCENIA- struktura:
a) wg poziomu wykształcenia; brak informacji o wykształceniu kierunkowym:
- wyższe: magisterskie lekarskie (II), inżynierskie, licencjackie (I)
- policealne: z maturą lub bez matury
- średnie: ogólnokształcące; z maturą lub bez matury
techniczne; z maturą lub bez matury
- zawodowe: zasadnicze
- podstawowe: ukończone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz