Wykład - posthumanizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - posthumanizm - strona 1 Wykład - posthumanizm - strona 2

Fragment notatki:

Wykład VII tekst 1
kryzys wyjątkowości człowieka (badania genetyczne). Posthumanizm krytykuje antropocentryzmu i denaturalizację człowieka przez humanizmu.
Podział: a) posthumanizm krytyczny/filozoficzny - nieufność wobec zbyt dużego entuzjazmu dla technologii i krytyka antropocentryzmu. Obejmuje studia nad zwierzętami, roślinami i rzeczami traktowanymi jako czynni uczestnicy zdarzeń; b) transhumanizm - pogląd w istocie antropocentryczny, wynikający z technologii i pragnienia przeprowadzenia człowieka w kolejną fazę rozwoju (postczłowieka), gdzie pozytywne cechy ludzi zostaną wzmocnione, a negatywne wyciszone.
Istnieje Transhumanistyczna Deklaracja stworzona przez Światową Organizację Transhumanistyczną. Odwołują się do humanistycznego racjonalizmu, samoświadomości, samokontroli i wiary w postęp. Krytyka ze str. posthumanizmu krytycznego: antropocentryzmu i terapii znacznie wydłużających ludzkie życie
Posthumanizm krytyczny: pozwala na powrót nie-ludzkiego do nauk humanistycznych. Posthumanizm krytyczny powstał dzięki kryzysowi humanizmu (strukturalizm, poststrukturalizm, antyhumanizm, postmodernizm itp. nie widzą człowieka esencjonalnie, lecz jako konstrukt historyczno-społeczny) oraz zmianie pozycji zwierząt dzięki odkryciom przyrodniczym i zainteresowaniu ekologią, etologią i prawami zwierząt.
Posthumanizm ogólnie - Ihab Hassan - postmodernista- po raz pierwszy użył pojęcia „posthumanizm” (1976 r.). Neil Badmington: posthumanizm nie powinien odcinać się od humanizmu i krytykować z zewnątrz, tylko być refleksją wewnętrzną.
Postulaty posthumanizmu: zniesienie (lub osłabienie) opozycji natura/kultura i zwierzę/człowiek. Posthumanizm nie pyta czym coś jest, tylko jak to działa i jaką pełni funkcję w relacjach z ludźmi i nie-ludzkimi uczestnikami zdarzeń. Posthumanizm traktuje nauki przyrodnicze i technologie wspólnie- jako technonaukę. Nie chodzi o to by naturę ratować, ale o to by ją uspołeczniać (Donna Haraway i Bruno Latour). Latour: idea kolektywu bez obszaru zewnętrznego (to, co żyje, elenty przyrody nie ożywionej i artefakty). Haraway - naturakultura - powstaje w wyniku implozji dyskursywnych obszarów kultury i natury. Zatracie się granic. Haraway napisała „Manifest cyborgów”. Technologia sprawia, że hybrydyczność staje się zwyczajnym sposobem ciodziennego funkcjonowania. Haraway napisała też „Manifest towarzyszących gatunków” - relacje międzygatunkowe.
Zoe- wszelkie bliżej nieokreślone życie (biologiczny aspekt), bios - życie o określonych cechach (indywidualny aspekt). Do biosu najczęściej zalicza się tylko ludzi. W posthumanizmie doceni się zoe. Wraz z oe do dyskursu wracają rzeczywiste ciała, wymagające konkretnego środowiska.
Zagadnienia polskiego posthumanizmu: cyborg, zwierzę, rzecz i studia nad rzeczami, Teoria Aktora-Sieci, transhumanizm i posthumanizm w perspektywie historycznej.


(…)

… historycznej.
Przekroczenie dualizmu podmiot/przedmiot
Wykład VII tekst 2
genomowy portret Sir Johna Sulstona
biotechnologie mają ogromny wpływ na to, jak żyjemy i w jaki sposób siebie postrzegamy. Biotechnologie powołują do życia nowe formy istnienia.
Bio art - wyłonił się w latach 90 XX w.- składa się na niego wiele praktyk, których wspólną cechą jest ich tematyczny związek z fenomenem życia ujmowanym w kontekście biologii i biotechnologii. W początkowym okresie do tej dziedziny zaliczano rozmaite prace, które w jakikolwiek sposób podejmowały biologiczną i biotechnologiczną tematykę, realizowane w obszarze mediów elektronicznych, malarstwa, fotografii, grafiki, etc. Przeważały prace związane z genetyką - stąd też wcześniejsze określenie sztuka genetyczna - później zaś inspiracje i praktyka artystyczna rozszerzyły się na takie obszary jak: "kultury tkankowe i komórkowe, neuropsychologia, biorobotyka, transgeneza, synteza sztucznie produkowanych łańcuchów DNA, krzyżowanie zwierząt i roślin wg. praw Mendla, kseno-transplantacje, ludzkie przeszczepy, biotechnologiczne i medyczne autoeksperymenty, oraz subwersywna zmiana wizualizacyjnych technologii [w obrębie] biologii molekularnej na takie [strategie], jakie nie są przewidziane w podręcznikach ." W ten sposób powstają mokre media (wet media), tzn. formy życia. Pracownią artysty staje się laboratorium i współpracuje on z lekarzami i biotechnologami - bio art to przedsięwzięcia interdyscyplinarne.
Hybrydy i mutanty - ingerencja w genotyp. Sztuka transgeniczna - angażuje techniki inżynierii genetycznej, a jej wytworem są nowe formy życia (GFB Bunny - fluorescencyjny królik…
…).
Kultury tkankowe, wykorzystanie komórek z in-vitro itd.
Wykład VII tekst 3
Trzecie ucho Stelarka (wywiad)
Wykład VII tekst 4
GFP Bunny - królik Alba z genem fluorescencji wykreowany przez Eduardo Kaca może po naświetleniu emitować jasne zielone światło, widoczne po zastosowaniu specjalnego filtra. Motyle wystawione przez Martęde Menezes w ramach projektu "nature?" mają prawe skrzydło ozdobione…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz