Antropocentryzm

note /search

Wykład - posthumanizm

 • Uniwersytet Łódzki
 • Kultura i sztuka współczesna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2695

antropocentryzmu i denaturalizację człowieka przez humanizmu. Podział: a) posthumanizm krytyczny/filozoficzny...

Humanizm i kultura renesansu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

reformacyjnych - odejście od teocentryzmu ku antropocentryzmowi - człowiek jako jednostka indywidualna, swobodna...

Racjonalizm-Kartezjusz-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

, to może nie ma racji również w innych sprawach? • Odrzucenie antropocentryzmu – zmiana obrazu świata. Galileusz...

Pojęcia na egzamin - Naturalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

jest antropocentryzmowi zaś jego główne prądy biorą się z odrzucenia Boga a ubóstwiania człowieka. Przejawia...

Pojęcia na egzamin - MATERIALIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

/antropocentryzmowi. NATYWIZM* - NIHILIZM - postawa poznawcza i moralna zakładająca bierność; według Gorgiasza...

Etyka w ekologi

 • Uniwersytet Gdański
 • Etyka biznesu
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1309

antropocentryzmu); postuluje poszanowanie wszelkiego życia na ziemi; nauka i technika, służące dotąd panowaniu...

Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

zakłada wędrówkę dusz. Antropocentryzm - pogląd filozoficzny i religijny, według którego człowiek stanowi...