Pojęcia na egzamin - MATERIALIZM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin - MATERIALIZM - strona 1 Pojęcia na egzamin - MATERIALIZM - strona 2

Fragment notatki:

MATERIALIZM* - (z łac. - dotyczący materii) stanowisko głoszące, że jedynie istniejącym, samoistnym bytem jest materia - cielesne, przyrodnicze, czasoprzestrzenne, niezniszczalne tworzywo świata, do którego sprowadzają się lub są modyfikacjami, pochodnymi i od którego są zależne wszelkie przejawy rzeczywistości; postawa życiowa polegająca na traktowaniu rzeczy, bogactw materialnych, przyjemności cielesnych jako głównego celu ludzkiego życia; według Talesa z Miletu: pierwszą materią/arche jest woda; filozofia przyrody, pytania o początek przyrody. MEGALOPSYCHIA - cnota człowieka o wielkiej duszy, utożsamiana z doskonałością etyczną jednostkowego życia; uważana za cnotę najbardziej godną pożądania i najwyższy cel istnienia. (?) METAETYKA - dział etyki zajmujący się logiczną analizą pojęć etyki oraz jej metodologią. METAFILOZOFIA - teoria filozofii mająca za przedmiot filozofię jako specyficzną, niezależną historycznie dziedzinę wiedzy; teoria filozofii zajmująca się badaniem jej celów, założeń i metod. METAFIZYKA* - nauka filozoficzna, której przedmiotem są pryncypia (pierwsze zasady strukturalne) bytu; kiedyś: zakładała w sposób konieczny transcendencję - byt pozazmysłowy, np. dusza, Bóg; badała rzeczywistość, ale wiązała rzeczywistość zmysłową z transcendencją; dziś: rozważania wykraczające poza badania naukowe; wg Arystotelesa: to, co przekracza granice fizyczności; ukształtowała takie pojęcia jak: forma, materia, energia; wg Kanta: nie zaprzecza istnieniu Boga, ani nieśmiertelności duszy; wykazuje jednak, że ani jedno, ani drugie nie jest udowodnione; wg Hegla, Hojne-Wrońskiego, Schopenhauera, Comte'a: główną ideą jest przebicie się przez zjawiska i ujęcie prawdziwej natury bytu; nie tylko poznanie świata, ale zreformowanie go, wyzwolenie ludzkości przez filozofię. METAJĘZYK - język służący do opisywania innego języka. METODOLOGIA - nauka o metodach badań naukowych stosowanych w danej dziedzinie wiedzy; zajmuje się zagadnieniami teoriopoznawczymi związanymi z rozwojem danej nauki. MONADA - (z gr. - jedność, jednostka) indywidualna, prosta substancja, elementarny składnik rzeczywistości; według Leibniza: monady stanowią substancje niematerialne, niepodzielne, niedostępne żadnym oddziaływaniom zewnętrznym. MONADOLOGIA - według Leibniza: teoria oparta na konstrukcji świata z jednostek - monad; cała rzeczywistość składa się z monad, które są niepodzielne i niezależne od siebie, a rozwijają się tylko w miarę swych z góry określonych możliwości. MONIZM PANTEISTYCZNY - (z gr. - jedyny) filozoficzny pogląd uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną; pozwala na istnienie wielu substancji, jednak głosi, że ich natura jest taka sama; wg Stoików: neuma, która jest jednocześnie duchem i materią; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz