Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 3

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 742

Pomoc gospodarcza Pomoc gospodarcza to instrument polityki gospodarczej, pomagający budować pozycję państwa na arenie międzynarodowej. Szczególnie przodują w tym USA. Pomoc gospodarcza to wszelki przepływ zasobów kanałami państwowymi na warunkach bardziej dogodnych niż rynkowe. Istotą pomocy gospo...

Procesy globalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 959
Wyświetleń: 1141

Procesy globalizacji Globalizacja jest pojęciem wielowymiarowym, zjawiskiem totalnym, obejmuje wiele dziedzin. Ścieżki globalizacji: gospodarcza, kulturowa, polityczna, ekologiczna, informatyczna. Zjawisko `kurczenia się świata'(czasoprzestrzeni), świat staje się `globalną wioską'(

Procesy regionalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1092

Procesy regionalizacji We współczesnym świecie gospodarki się scalają, ale nie są już prostą sumą, bo w efekcie synergii powstaje nowa jakość. Integracja gospodarcza nie zachodzi z dnia na dzień, odbywa się w kilkuletnich etapach. W...

Regionalne banki rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2170

Regionalne banki rozwoju Regionalne banki rozwoju to instytucje powstałe po II WŚ w różnym czasie, o różnym zasięgu terytorialnym. Ich wspólną cechą jest fakt, iż są swoistymi odpowiednikami powstałych w Bretton Woods instytucji(BŚ, IMF). Po powstaniu BŚ stwierdzono, że jest to instytucja zbyt ogól...

Zagraniczna polityka ekonomiczna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 637
Wyświetleń: 700

Zagraniczna polityka ekonomiczna Zagraniczna polityka ekonomiczna to działalność instytucji państwa w sferze stosunków gospodarczych z zagranicą. Państwo reguluje stosunki gospodarcze z zagranicą, ale w sensie koordynacji i regulacji, nie uczestniczy bezpośrednio w relacjach(robią to przedsiębiorst...

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 616
Wyświetleń: 630

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie(FDI) Przepływ kapitału zaczyna przeważać nad wymianą towarową i innymi. Stanowi coraz większą część handlu. W ramach przepływu kapitału(publicznego i prywatnego) możemy wyróżnić np. kredyty, pożyczki, lokaty na rynkach walutowych oraz zagraniczne inwestycje. Inw...

Światowa Organizacja Handlu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1029

Światowa Organizacja Handlu. Genewska Runda negocjacji liberalizacyjnych - 1947 r., podczas II sesji Komitetu Przygotowawczego Konferencji Hawańskiej podjęto dwustronne negocjacje nt. obniżenia taryf celnych. GATT(General Agreement on Tariffs and Trade - Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Hand...

Działalność systemu ONZ w sferze społeczno- gospodarczej- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 434
Wyświetleń: 574

Działalność systemu ONZ w sferze społeczno - gospodarczej. Cechy współczesnego świata globalizacja transnarodowość globalny przepływ kapitału dysproporcje rozwojowe między państwami znaczenie PR / świadomości opinii publicznej rozwój technologii i komunikacji Formy pomocy: kryterium poziomu...

Ekonomiczne narzędzia oddziaływania na politykę państw- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1106

Ekonomiczne narzędzia oddziaływania na politykę państw. Sankcje gospodarcze to „środki stosowane w stosunkach między państwami dla uzyskania określonych celów”. Mogą być całkowite - obejmując całość stosunków handlowych, bądź częściowe - odnosząc się do niektórych dziedzin działalności gospodarczej...

Historia migracji zagranicznych z Polski- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 427
Wyświetleń: 714

Historia migracji zagranicznych z Polski XVIII wiek - pierwsza masowa emigracja skierowana do Ameryki Północnej; miała charakter polityczny, gdyż wyjeżdżali uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego chroniąc się przed prześladowaniami. 1830-31 -