Procesy globalizacji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy globalizacji- opracowanie - strona 1 Procesy globalizacji- opracowanie - strona 2 Procesy globalizacji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Procesy globalizacji
Globalizacja jest pojęciem wielowymiarowym, zjawiskiem totalnym, obejmuje wiele dziedzin. Ścieżki globalizacji: gospodarcza, kulturowa, polityczna, ekologiczna, informatyczna. Zjawisko `kurczenia się świata'(czasoprzestrzeni), świat staje się `globalną wioską'(Marshall McLuhan, informacje szybko się rozchodzą, wszyscy się znają), świat `jednym miejscem'(w jednakowym czasie wszyscy znajdujemy się w jednym miejscu). Z globalizacją wiążą się pojęcia westernizacji, macdonaldyzacji, amerykanizacji.
3 koncepcje/indeksy globalizacji:
1). Globalizacja wg. Foreign Policy i A.T. Kearney's Global Business Policy Council(Indeks ten składa się z 4 koszyków :
Polityka(umiędzynarodowienie, zaangażowanie mierzone poprzez transfery finansowe, pomoc gospodarczą, traktaty mn., udział w om i misjach pokojowych)
Kontakty międzyludzkie(jak często ludzie się kontaktują, przepływy finansowe prywatne)
Technologia(udział w postępie naukowo - technicznym, identyfikowana z siecią, Internetem)
Integracja ekonomiczna(obejmuje handel międzynar. i zagraniczne przepływy bezpośrednie)
2). Indeks wg. Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation:
Subindeks ekonomiczny(hadnel zagraniczny, FDI, inwestycje portfelowe, dochody zagraniczne)
Subindeks społeczny(ludzie: obcokrajowcy, zagraniczne przekazy pieniężne, turyści; idee: rozmowy telefoniczne, Internet, filmy, książki, czasopisma, listy)
Subindeks polityczny(ambasady, misje pokojowe ONZ, członkostwo w om)
3). Indeks wg. Eidgenossiessiche Technische Hochschule Zurich(ETHZ):
Globalizacja ekonomiczna(przepływy: handel zagraniczny, FDI, inwestycje portfelowe, dochody zagraniczne; ograniczenia: ukryte bariery importowe, średnie stawki celne, podatki od handlu międzynarodowego, ograniczenia w przepływie kapitału)
Globalizcja społeczna(kontakty międzyludzkie: rozmowy telefoniczne, zagraniczne przekazy pieniężne, turyści, obcokrajowcy, zagraniczne listy; przepływy informacji: Internet, telewizja, prasa; bliskość kulturowa: McDonalds, IKEA, książki)
Globalizacja polityczna(ambasady, członkostwo w om, misje pokojowe ONZ, traktaty)
Gospodarcza ścieżka globalizacji(fale globalizacji):
1). 1850 - 1914 - rozwój wolnego rynku(kapitalizm liberalny), eksploracja liberalizmu, koniec epoki protekcjonizmu, państwa otwierają się na siebie, przepływ niewykwalifikowanej siły roboczej ze wsi, przepływ kapitału z Europy, eksport towarów do słabiej rozwiniętych, np. USA, Kanada, Australia.
W czasach wojen globalizacja została zatrzymana.
2). 1950 - 1980 - globalizacja tylko w państwach wysoko rozwiniętych, poza nią Wschód i państwa Trzeciego Świata. Powrót do swobody w ograniczonej przestrzeni(liberalizm - ograniczony zasięg - świat gospodarki wolnej i planowej), np. Nowa Zelandia, Japonia.


(…)

…) i Azji(10).
Glokalizacja - przenoszenie globalnej marki do lokalnych warunków, dot. tak produktów przetworzonych, jak i kultury. Marka globalna zaczyna być traktowana jako własna.
Współzależności:
Surowcowa(wynika z warunków naturalnych, tzn. można mieć jakiś produkt, np. ropę, ale nie mieć pieniędzy na jej wydobycie, więc sprzedajemy tę ropę komuś kto ją wydobyć może)
Żywnościowa(wynika ze stref
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz