Wykład - Globalizacja we współczesnym świecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Globalizacja we współczesnym świecie - strona 1

Fragment notatki:

Globalizacja we współczesnym świecie - istota zjawiska, przejawy, znaczenie
Globalizacja - wpływ na globalizację miał rozwój technik komunikacyjnych, transportu towarowego i telegrafu w wieku XIX , a w XX wynalezienie samochodu, rozwój technologii informacyjnych, które są generatorem zmian w różnych płaszczyznach; globalizacja jest procesem niesterowalnym, państwa podlegają globalizacji, która wpływa na nie same i stosunki między nimi
Przedmiotowa = powstanie rynku światowego (znoszenie barier technologicznych i administracyjnych - liberalizacja handlu), rozumianego jako rynek handlowy, czyli rynek towarów i usług (obecnie rynek usług dominuje nad rynkiem towarowym); za powstaniem rynku światowego idzie powstanie światowego rynku finansowego (upowszechnienie inwestycji zagranicznych); w ślad za przepływem kapitału idzie powstanie wielkich banków oraz giełd (potęga bankowa - wirtualny pieniądz 50 razy większy niż prawdziwy), z przepływem kapitału wiążą się migracje ludności, która umożliwiają techniki komunikacyjne (drenaż mózgów - wyłapywanie najmądrzejszych z całego świata to światowych korporacji)
Podmiotowa = władza ulega rozproszeniu, znaczeni tracą granice w sensie ekonomicznym i administracyjnym; obserwuje się zjawisko przenikalności granic; globalizacja stawia znaczenie władzy państwowej pod wątpliwość, co rodzi zjawisko upadłych państw (aparat państwowy przestaje funkcjonować na ustalonych zasadach)
Państwa upadłe:
Somalia, Sudan, Zimbabwe, Czad, Irak, Kongo, Afganistan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Republika Środkowej Afryki
Osłabienie władzy centralnej wiąże się z aktywizacją władz lokalnych i centralnych, które uczestniczą w rozmowach międzynarodowych.
globalizacja - „globalizacja jako obiektywny proces narasta nia różnorodnych związków i oddziaływań w skali światowej” - następują globalne przepływy w obrocie kapitałowym, ludzkim, informacyjnym; narasta podatność państw na różnorakie uwarunkowania pochodzące ze środowiska międzynarodowego; globalizacje postrzega się w perspektywie wyzwań, problemów globalnych, konieczności zachowania pokoju i bezpieczeństwa światowego; skala problemu jest ogólnoświatowa (czy surowców wystarczy na 50,100 czy 150 lat), ponadpaństwowa, ponadregionalna.
Globalizacja  proces niesterowalny, państwa podlegają globalizacji, która wpływa na nie same i stosunki miedzy nimi
Przedmiotowa  powstanie rynku światowego, liberalizacja handlu, powstanie rynku finansowego, przepływ kapitału, powstawanie banków oraz giełd, migracje ludności
Podmiotowa  przenikalność granic, rozproszenie władzy centralnej, aktywizacja władzy lokalnej, państw upadłe
Funkcjonalna  problemy globalne np. środowiska, terroryzm, surowce, woda; wpływa na to jak państwa mają się zachować
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz