Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Korporacje wielonarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Korporacje wielonarodowe - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Korporacje wielonarodowe - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Korporacje wielonarodowe - strona 3

Fragment notatki:

„ Prawo międzynarodowe jako regulator funkcjonowania społeczności narodowej”
„ Gdzie społeczeństwo, tam prawo” UBI CIVITAS, IBI SOCIETAS
Prawo międzynarodowe = produkt składu społeczności międzynarodowej
Dwa ujęcia społeczności międzynarodowej:
Statyczne = zbiór podmiotów składających się na społeczność międzynarodową, które pozostają z sobą we wzajemnych oddziaływaniach Społeczność międzynarodowa jest konieczna, tzn. że wszystkie podmioty wchodzą w jej skład, nie mają wyboru.
Kulturowe spojrzenie na społeczność międzynarodową mówi, że tylko narody cywilizowane wchodzą w skład społeczności międzynarodowej.
Kryterium cywilizacji = wartości, które łączą interesu wspólnot międzynarodowych; można wykluczyć państwa, które tych wartości nie przestrzegają np. państwa popierające terroryzm, nie uznają wartości w swoim kraju
Podmioty międzynarodowe = pod wpływem pozytywizmu oraz absolutyzmu XVII wieku na główny plan wsunięto państwo, społeczność międzynarodową definiowano jako państwa i grupy państw, które łączą się w organizacje międzynarodowe
PAŃSTWA  dokładnie nie wiemy ile ich jest na świecie, ponieważ kryteria są nieostre, ale przyjmuje się, że około 200, za listę państw przyjmuje się listę członków ONZ ( w której brakuje Watykanu, Sahary Zachodniej, Tajwanu; lista ta zawiera 192 państwa, ostatnie które dołączyło to Czarnogóra)
Po II WŚ następował ciągły wzrost liczby państw:
Kartę Narodów Zjednoczonych podpisało 51 państw
liczba członków ONZ zwiększała się w ruchach konwulsyjnych: największy w latach 50 (od 58 do 99 w wyniku dekolonizacji)
kolejny ruch w latach 70 (z 127 do 147 m.in. RFN i NRD)
trzecia fala nastąpiła w latach 90 (ze 159 do 184, ogólny wzrost liczby państw spowodowany rozpadem ZSRR, Czechosłowacji, a także państwa z secesji - Erytea i Korea)
Afryka = ponad 50 państw
Azja = prawie 50 państw
Ameryka Płd. = kontynent z najmniejszą ilością państw
Państwa zróżnicowane są pod względem kilku czynników:
powierzchnia (1. Rosja, 2. Kanada, 3. USA, 4. Chiny, 5. Brazylia, 6. Australia, ... , 68. Polska, ... małe państewka - Watykan, Monako)
ludność (świat 6 678 000 000, Chiny 1 330 000 000, Indie 1 130 000 000, USA 303 000 000, Polska na 33 miejscu, mało zaludnione państwo - Pitken 48 obywateli)
PKB (1. USA 13 mld 849 mln, 2. Japonia 4,4 mld, 3. Niemcy, 4. Chiny, 5. UK, 6. Francja 2,6 mld, 7. Włochy 2.1 mld, ... , 22. Polska 420 mln)
Potencjał militarny (posiadanie broni jądrowej - USA, Chiny, Pakistan, Indie)
MOCARSTWA = status stałych członków w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: Rosja, Chiny, USA, Francja, UK


(…)

…, która umożliwiają techniki komunikacyjne (drenaż mózgów - wyłapywanie najmądrzejszych z całego świata to światowych korporacji)
rynek światowy  liberalizacja handlu  światowy rynek finansowy  przepływ kapitału  powstanie banków i giełd  migracje ludności Podmiotowa = władza ulega rozproszeniu, znaczeni tracą granice w sensie ekonomicznym i administracyjnym; obserwuje się zjawisko przenikalności granic…
… do produkcji w państwie macierzystym np. Adidas)
Zdywersyfikowane = mieszane (np. Simens, Microsoft)
Najwięcej korporacji jest w USA i Japonii (ok. 300).
Korporacje wielonarodowe działają wg wspólnej strategii, mają wspólny zarząd. Są w stanie oddziaływać na rynki i rządy. Ich dochody, zyski i budżety są większe niż innych państw.
Potęga korporacji wielonarodowych sprawia, że wchodzą z państwami w umowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz