Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Organizacje międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Organizacje międzynarodowe - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Organizacje międzynarodowe - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 1 3.10.2008
Prawo międzynarodowe jako regulator funkcjonowania społeczności międzynarodowej
ubi societas ibi ius (gdzie społeczeństwo tam prawo)
PM jest produktem takiego a nie innego charakteru społeczności międzynarodowej
pojawia się pytanie, co jest społecznością międzynarodową teraz, jakie ma ona cechy
Społ. Międz. przedstawiać można:
a) statyczne podejście - zbiór podmiotów układających się na społeczność międzynarodową, które pozostają ze sobą we wzajemnych oddziaływaniach. Jest społecznością konieczną, ponieważ nie możemy wybrać czy nie czy należą do społeczności międzynarodowej. Wszystkie podmioty na ziemi wchodzą w skład społeczności międzynarodowej
b) kulturowe podejście- w skład społeczności wchodzą tylko narody cywilizowane, c) ujęcie dynamiczne - to nie jest coś raz utrwalonego, nie jest to sztywna struktura, ulega nieustannym przeobrażeniom
Dynamikę tę nadają:
- powstawanie i upadek państw (recesja godzi w zasadę integralności terytorium państwa, recesję wspiera zasada równostanowienia)
- dekolonizacja - znaczenie historyczne
- powstawanie i rozwiązywanie organizacji międzynarodowych, przekształcenia wewnętrzne, - internacjonalizacja - służy pokonywaniu barier wynikających z krajowych odrębności prawnych przez tworzenie norm konwencyjnych, jednolitych, kolizyjnych, - z czasem to przełamywanie nie wystarcza, stąd zjawisko integracji - integracja
a) model europejski : stopniowe zacieśnianie więzi wewnętrznych i zapewnienie w coraz większym stopniu standardu narodowego, model kroczącej integracji - rozszerzanie na coraz to nowe dziedziny i tworzenie unii gospodarczej i politycznej
b) amerykański (NAFTA) luźne związki, nie narodowe traktowanie, tworzenie wzajemnych preferencji między członkami , strefa wolnego handlu, obrót towarowy, -ta integracja może doprowadzić do połączenia ugrupowań państw w jedno państwo
- globalizacja
- wiąże się z rozwojem technik komunikacyjnych , transport kolejowy, telegraf, techniki informacyjne, a) Ujęcie przedmiotowe: powstanie rynku światowego - rynek handlowy - rynek towarów i usług(dziś usługi dominują) liberalizacja handlu - znoszenie barier; Migracje ludności, drenaż mózgów - wychwytywanie przez państwa tych najzdolniejszych
b) Ujęcie podmiotowe: w ramach globalizacji władza ulega rozproszeniu, znaczenie tracą granice, ustąpienie władzy państw na działanie sił niepaństwowych- państwa upadłe - ich aparat państwowy przestaje funkcjonować na normalnych zasadach; osłabienie władzy centralnej, aktywizacja władz regionalnych i lokalnych
c) Ujęcie funkcjonalne:

(…)


*I połowa l.70 - ze 127 do 147 *początek l.90 - ze 159 do 184 rozpad ZSRR, Jugosławii, Czechoslowacji, Najwięcej państw: Afryka (50), Azja (47), zróżnicowanie pod względem powierzchni,ludności,PKB, potencjału militarnego
*powierzchnia Rosja 17 mln km2
Kanada i Usa 10 mln km2
Chiny 10
Brazylia 8
Australia 7
Watykan 44ha
Monako 2 km2
Polska - 68 miejsce
*ludność świat 6mld 678mln
Chiny 1 330 000 000
Indie 1…
…, przyczynia się do kształtu międzynarodowej świadomości prawnej.
Korporacje wielonarodowe: inaczej transnarodowe, są to takie podmioty gospodarcze, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym, prowadząc działalność gospodarczą w co najmniej 2 lub więcej państwach świata, wywodzą się od XVII wiecznych kampanii handlowych, (brytyjska i holenderska), dzielą się na a) zintegrowane horyzontalnie - dostarczają produkt, lub usługę konkretnego rodzaju w różnych częściach świata , np. McDonalds
b) zintegrowane wertykalnie - podmioty tych korporacji dostarczają elementy do produkcji towarów w państwie macierzystym , np. Adidas
c) zdywersyfikowane - Simens, Microsoft
najwięcej działa w USA i Japonii, na 500 największych z tych krajów pochodzi aż 300, działają na podstawie wspólnej strategii, mają wspólny zarząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz