Przeobrażenia społeczności międzynarodowej od średniowiecza do czasów współczesnych ewolucji prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Przeobrażenia społeczności międzynarodowej od średniowiecza do czasów współczesnych ewolucji prawa międzynarodowego - strona 1  Przeobrażenia społeczności międzynarodowej od średniowiecza do czasów współczesnych ewolucji prawa międzynarodowego - strona 2  Przeobrażenia społeczności międzynarodowej od średniowiecza do czasów współczesnych ewolucji prawa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Przeobrażenia społeczności międzynarodowej od średniowiecza do czasów współczesnych i ich znaczenie dla ewolucji prawa międzynarodowego (zwłaszcza znaczenie odkryć geograficznych i kolonializmu, zmiana charakteru kulturowego społeczności międzynarodowej i prawa międzynarodowego) Communitas communitum W epoce średniowiecza nie występowała społeczność międzynarodowa jako wspólnota państw, ponieważ nie istniała zasada suwerenności narodów, suwerenność odnosiła się do władców. Istniała COMMUNITAS COMMUNITATUM (Wspólnota Wspólnot)  odróżnienie chrześcijan od pogan; łączyła ich religia, warunkiem przystąpienia było przyjęcie chrztu; herezje powodowały wyłączenie ze społeczeństwa; religia i zasady moralne stały się wyznacznikiem postępowania władców, a łacina instrumentem komunikacji. Spoiwem społeczności międzynarodowej było chrześcijaństwo, a jego personifikacją papież, od którego decyzji zależały losy państw i władców. Z czasem rywalizacja między papiestwem a cesarstwem zaostrzyła się. Następował stopniowy rozdział sacrum od imperium, prowadzący do powstania zasady rex imperator in regna sua (czyja władza, tego religia), która z kolei stała się zalążkiem późniejszej zasady suwerenności.
Odkrycia geograficzne i kolonializm (II poł. XVI i XVII wieku) Różne ujęcia społeczności międzynarodowej: Vitoria - istnieje jeden świat chrześcijański, ludy mają prawo do współistnienia, głoszenie ewangelii (odmowa przyjęcia religii = użycie siły); Grocjusz - społeczność to cały rodzaj ludzki; Gentili - z poganami można zawierać tylko traktaty pokoju.
Istniało przekonanie, że Europa to świat chrześcijański, który ma prawo narzucać swoją władzę oraz religię narodom odkrytym (oddzielenie świata europejskiego/cywilizowanego od odkrytego). Rozpoczęła się rywalizacja między mocarstwami o kolonie w świecie odkrytym. Początkowo kwestie sporne regulowano bullami papieskimi.
Odkrycia geograficzne rozpoczęły okres podbojów kolonialnych, dominowała w nich początkowo Portugalia i Hiszpania, chociaż można też dostrzec próby Anglików, Holendrów i Francuzów np. Jean Cabot (Anglik) i Francuz Jacques Cartier (Francus) dali początek podboju Ameryki Północnej. W XVI wieku Hiszpanie posiadali główne kolonie w: Meksyku i pozostałych rejonach Ameryki Południowo - Środkowej. Obszary te zostały przekształcone w wicekrólestwa, podzielone na prowincje. Na czele kolonii stali wicekrólowie mianowani przez króla hiszpańskiego. Hiszpański kolonizator otrzymywał od króla majątek ziemski wraz z zamieszkałą tam ludnością, która podporządkowywał sobie. Kolonie portugalskie znajdowały się w: Brazylii, Goa, Ormuzd (w Zatoce Perskiej) oraz ziemie w Afryce i południowej Azji. Portugalczycy zakładali faktorie handlowe, a na obszarach korzystnych plantacje trzciny cukrowej, bawełny, kawy, herbaty wykorzystując tanią siłę roboczą Indian i ludności Murzyńskiej, którą zaczęto masowo sprowadzać do Ameryki. Rozwój kolonializmu spowodował konflikty pomiędzy państwami o strefy wpływów i zysków na koloniach.


(…)

…, które miały nadzieje na zniwelowanie asymetrii rozwojowej. Sprawiedliwość wyrównawcza  idea Nowego Międzynarodowego Ładu Gospodarczego; WTO. Konflikt między bogatą północą a biednym południem uważany jest za czynnik dezintegrujący społeczność międzynarodową.
Trybunały Międzynarodowe
W 1948 roku zdefiniowano najcięższe przestępstwa prawa międzynarodowego (zbrodnie wojenne zbrodnie przeciwko ludzkości zbrodnie przeciwko pokojowi). Powołano Trybunały Tokijski i Norymberski. Musiało jednak upłynąć wiele lat, żeby zdecydowano się na utworzenie Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego (1998). W między czasie tworzone były trybunały ad hoc. Za konstytucję współczesnej społeczności międzynarodowej uważa się KNZ ONZ. Cechy:
niezhierarchizowana, płaska  w skład wchodzą państwa i org. międzyrządowe
luźna…
… międzynarodowego (za sprawą Grocjusza - Prawo wojny i pokoju, Prawo mórz) są elementem spajającym społeczność międzynarodową.
Święte Przymierze (1815)
Po rewolucji francuskiej oraz wojnach napoleońskich, w który następstwie doszło do zwołania Kongresu Wiedeńskiego, powstaje Święte Przymierze  najważniejsze państwa europejskie stają na czele społeczności tworząc koncert europejski (Austria, Francja, Prusy, Rosja…
…, które miały nadzieje na zniwelowanie asymetrii rozwojowej. Sprawiedliwość wyrównawcza  idea Nowego Międzynarodowego Ładu Gospodarczego; WTO. Konflikt między bogatą północą a biednym południem uważany jest za czynnik dezintegrujący społeczność międzynarodową.
Trybunały Międzynarodowe
W 1948 roku zdefiniowano najcięższe przestępstwa prawa międzynarodowego (zbrodnie wojenne zbrodnie przeciwko ludzkości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz