Wykład - Istota prawna i sposoby powstania państwa w prawie międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4753
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Istota prawna i sposoby powstania państwa w prawie międzynarodowym - strona 1 Wykład - Istota prawna i sposoby powstania państwa w prawie międzynarodowym - strona 2

Fragment notatki:

Istota prawna i sposoby powstania państwa w prawie międzynarodowym
Państwo jest centralnym podmiotem prawa międzynarodowego; elementem, na którym opiera się cała struktura społeczności międzynarodowej. Posiada osobowość prawno-międzynarodową i może występować w stosunkach międzynarodowych ze skutkiem prawnym. Obecnie brak powszechnej definicji, ale występują one w traktatach niemających charakteru powszechnego (Konwencja z Montevideo 1933  państwo to ludność osiadła na terytorium i poddana władzy zwierzchniej zdolna do utrzymywania stosunków zagranicznych, istnienie państwa nie zależy od jego uznania)
Państwo definiowane poprzez orzecznictwo; m.in. Opinia nr 1 Komitetu Arbitrażowego Badintera z 29 XI 1991  istnienie lub zniknięcie państwa jest kwestią faktu (charakter deklaratoryjny uznania); państwo to wspólnota/społeczność, która obejmuje terytorium, ludność poddaną zorganizowanej władzy politycznej, państwo charakteryzuje suwerenność opisuje państwo, jest nierozerwalną cechą
Państwo to twór naturalny, wynika z dążeń ludności zamieszkałej na danym terytorium do jego utworzenia, często pod wpływem zewnętrznym. Występują przypadki powstania państwa jako tworu sztucznego np. Liberia.
Samostanowienie = naturalne dążenie ludności do powstania państwa.
Sposoby powstania i upadku państwa:
1. Zjednoczenie państw - w tym przypadku państwa te przestają być podmiotemprawa międzynarodowego zaś w ich miejsce tworzone jest nowe państwo np. powstanie Tanzanii z połączenia Tanganiki i Ludowej Republiki Zanzibaru i Pemby.
2. Inkorporacja państwa przez inne państwo - w jej wyniku jedno z państw uprzednioistniejących przyłącza się do drugiego państwa tracąc tym samym podmiotowość międzynarodową np. przyłączenie do Republiki Federalnej Niemiec wschodnich landów należących uprzednio do NRD.
3. Rozpad państwa - w jego wyniku dochodzi do powstania zupełnie nowych państw np. rozpad Czechosłowacji, kiedy to powstała Republika Czeska i Republika Słowacka.
 4. Secesja - ma ona miejsce wtedy, gdy w wyniku odłączenia się części terytorium powstaje nowe państwo, jednocześnie nadal zaś istnieje państwo poprzednik np. powstanie Singapuru w wyniku odłączenia się od Malezji. 5. Niepodległość terytoriów zależnych - ma miejsce wtedy, gdy dotychczasowe terytorium niesamodzielne uzyskuje niepodległość i w ten sposób powstaje nowe państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. 
--
PM a powstanie państwa - PM nie ma bezpośredniego wpływu na powstawanie lub upadek państw, jest tylko świadkiem jego narodzin bez wpływu na przyczyny i skutki. Pośrednio determinuje powstawanie państw zakazem kolonializmu. PM ustala jednakże warunki, które państwo musi spełnić aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz