Kolonializm - omówienie pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolonializm - omówienie pojęcia - strona 1 Kolonializm - omówienie pojęcia - strona 2 Kolonializm - omówienie pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Kolonializm
Kłopoty z kolonializmem - rywalizacja o kolonie stawała się składową starć europejskich imperializmów. Lata 60 dekadą dekolonizacji. Postkolonialny problem pogłębiania się zależności i narastającego dystansu między grupą krajów bogatych i rozwiniętych a biedną zacofaną większością świata. Pojęcie kolonializmu wiązało się z posiadaniem kolonii i działalnością kolonizacyjną. Kolonializm jako zbiór wszystkich pojęć, wyobrażeń o postaw europejskich wobec kolonii i towarzyszących im zjawisk. Kieniewicz zarzuca dotychczasowym stanowiskom ogólnikowość i brak definicji. Kłopot ze słownictwem - w potocznej polszczyźnie oznacza podbijanie, zabór, uzależnienie. W słownikach angielskich oznacza sposób używania, sytuacje, stosunki, wszystko to co wiąże się z kolonializmem, czyli język, myśl, sposób bycia właściwy koloniom, zasada kolonialna sprowadzająca się do stałego rozszerzania posiadłości. Definicje kolonializmu stają się wnikliwsze gdy starają się uchwycić zjawisko w przebiegu historycznym, w większości odwołują się do 16 wieku (wypraw morskich) co sprawia wrażenie, że kolonializm jest znacznie starszy, przez to stawia się znak równości między kolonializmem a ekspansją. Tak samo powszechnie utożsamia się kolonializm z kolonizacją. Część badaczy łączy kolonializm z procesem rozprzestrzeniania się kapitalizmu poza Europą. Trudności kolonializmu pojawiają się w związku z koloniami. Nie zawsze jest jasne czy kolonializm jest wynikiem istnienia kolonii czy odwrotnie. Bardzo wielu badaczy uważa wszelkie kolonie i kolonizacje za rezultat i zarazem objaw kolonializmu. Tymczasem kolonizacja i pochodne od niej kolonie są zjawiskami uniwersalnymi, występującymi w rejonie śródziemnomorskim. Ważne jest aby zająć się kolonializmem jako zjawiskiem, które spowodowało przejście od ekspansji do dominacji, jako zjawiskiem istniejącym realnie w systemie światowym a nie tylko Europie. Związek kolonializmu z koloniami, koloniami nazywano wszystkie odpryski od korpusu społecznego, bez względu na odległość. Genezę, formę i charakter wzajemnych związków, kolonie powstawały w wyniku kolonizacji. Kolonializm jako zbiór doktryn i postaw spowodowanych przez istnienie kolonii, cechą wspólną zawsze było przekonanie o prawie silniejszych do pomocy słabszemu. Obowiązkiem białych jako wyższych było prowadzić kolorowych, jako niezdolnych do zadbania o własne interesy. Poczucie misji dominowało w tych postawach. Kolonializm dla ludzi wyznających jego zasady był czymś pozytywnym. Przed 1 wojną światową kolonizować oznaczało ustanawiać kontakt z nowymi krajami e celu wykorzystania pełnej gamy ich zasobów, rozwinięcia ich dla pożytku narodu, a jednocześnie dla korzyści intelektualnych, społecznych, naukowych, moralnych, handlowych, które są właściwe wyższym rasom. Kolonizować oznacza ustalać wyższą formę cywilizacji w nowym kraju.

(…)

… zrewolucjonizowały myślenie Afrykanów. Dawne wierzenia nie były w stanie uporządkować rzeczywistości. Afrykanin usiadł za kierownicą traktora, ale w gruncie rzeczy go nie pojął, wymagałoby to wyzbycia się reliktów myślenia magicznego - dualizm rzeczywistości. Chrystologia nie może dostarczyć teorii pozwalającej zrozumieć funkcjonowanie traktora, jednak po nią sięgnął lud afrykański, dlatego że to właśnie doktryna…
…, co to jest, gdzie szukać rzeczywistości, która stała się powodem tych kłopotów. Poszukiwanie należy skoncentrować na procesie kształtowania się systemu kapitalistycznego, to w nim odnajdujemy tworzenie się centrum i peryferii, co pozwala zbliżyć się do kwestii dominacji i zależności, bo wtedy musiało dojść do zderzenia się różnych systemów społecznych. Do klasy stanów stacjonarnych Kieniewicz zalicza społeczeństwa…
…. Chrześcijaństwo wszystkich wyznań przyniosło na teren Afryki inną skalę wartości niejako oderwanych od prokreacji, przede wszystkim poczucie wstydu. W chrześcijaństwie stosunki płciowe rozumiane w kontekście rodziny, w rodzinie można seks uprawiać, poza nie. A wręcz w religii chrześcijańskiej za święta uważana jest abstynencja uprawiana z motywacji religijnej. W chrześcijaństwie istnieje wzór zamykający sfery…
… z prośbą o pastylkę, która wpłynęłaby na jej wstrzemięźliwość seksualną, ponieważ nie chciała zdradzić swojego chłopaka. Dziewczyna wie o medycynie, zna ich osiągnięcia, ale przenosi na nie atrybuty magiczne, które mogą operować duszą ludzką). Wpływ kultury współczesnej w zakresie spraw seksualnych wiąże się z antykoncepcją. Nadal w Afryce prestiż rodzinie daje znaczna ilość dzieci. Zasada partnerstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz